Vastaa kyselyyn! Säilytetäänkö saunabaari?

322

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikkö selvittää asukastalojensa kuten Asukastalo Saunabaarin käyttäjien kokemuksia kaupungin tuottamasta asukastalotoiminnasta. Kyselyyn toivotaan vastauksia niin yksittäisiltä kävijöiltä kuin asukastalojen tiloja käyttäviltä yhteisötoimijoilta. Kyselyllä kartoitetaan myös yhteisöjä joilla olisi mahdollisuutta ylläpitää asukastaloa. Lisäksi kyselyllä selvitetään, millaisten tukimuotojen avulla avulla yhteisöt voisivat ottaa asukastiloja hallintaan. Kyselyyn voi vastata verkossa ja kaikissa kaupungin ylläpitämissä kymmenessä asukastalossa 28.4 – 14.5 välisenä aikana. Kysely verkossa

Kysely on osa sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 21.1.2014 § 15 liittyvää velvoitetta kuulla asukastiloja käyttäviä henkilöitä ja yhteisötoimijoita

Lisätietoja sosiaali- ja terveysviraston kyselystä antaa aluetyön yksikön päällikkö Päivi Männistö p. 09- 310 24319.

Kaupunginkanslian osallisuus ja neuvontayksikkö järjestää asukastalojen toimintaa ja avustuskriteerejä koskevan avoimen keskustelutilaisuuden kaupungintalon auditoriossa 14.5.2014 klo 18–20 (Pohjoisesplanadi 11–13, käynti Katariinankadun puolelta). Tilaisuus liittyy kaupunginjohtajan asettaman Asukasosallisuuden avustuskriteeristö -työryhmän toimeksiantoon.

Työryhmän tehtävänä on laatia yhtenäiset ja läpinäkyvät avustuskriteerit asukasyhdistyksille, kaupunginosaseuroille ja asukastaloja ylläpitäville tahoille sekä laatia menettelytavat ja kriteeristö, joiden perusteella kaupungin nykyisin hallinnoimia asukastaloja voidaan luovuttaa järjestöjen ja yhteisöjen operoitaviksi sekä avustaa muita asukastaloja ylläpitäviä tahoja. Tilaisuus on osa valmistelun yhteyteen liittyvää asukasyhdistysten ja kaupunginosaseurojen kuulemista.

Ilmoittautumiset osallistumisesta Janne Typille, etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätietoja kaupunginkanslian järjestämästä tilaisuudesta ja työryhmästä antavat vuorovaikutuspäällikkö Johanna Seppälä 31079780 tai asukasyhteistyöpäällikkö Janne Typpi 310 73372.

Kyselyn verkko-osoite   

LISÄTIETOJA
Uutinen 19.1.2014 Päätetäänkö ti 21.1. Saunabaarin ja asukastalojen kohtalosta?   

Asiaa voi kommentoida Maunulan Facebook-seinällä!