Helsingin sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikkö tiedottaa.

341

Helsingin kaupunki kehittää asukasosallisuutta ja asukastalotoimintojaan.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikkö selvittää asukastalojensa käyttäjien kokemuksia kaupungin tuottamasta asukastalotoiminnasta. Kyselyyn toivotaan vastauksia niin yksittäisiltä kävijöiltä kuin asukastalojen tiloja käyttäviltä yhteisötoimijoilta.

Kyselyyn voi vastata kaikissa kaupungin ylläpitämissä kymmenessä asukastalossa sekä verkossa. Kysely toteutetaan 28.4 – 14.5 välisenä aikana. Kysely on osa sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 21.1.2014 § 15 liittyvää velvoitetta kuulla asukastiloja käyttäviä henkilöitä ja yhteisötoimijoita.Lisätietoja aluetyön yksikön päällikkö Päivi Männistö p. 09- 310 24319

Samalla tiedotamme, että Kaupunginkanslian osallisuus ja neuvontayksikkö järjestää asukastalojen toimintaa ja avustuskriteerejä koskevan avoimen keskustelutilaisuuden kaupungintalon auditoriossa 14.5.2014 klo 18–20 (Pohjoisesplanadi 11–13, käynti Katariinankadun puolelta). Tilaisuus liittyy kaupunginjohtajan asettaman Asukasosallisuuden avustuskriteeristö -nimisen työryhmän toimeksiantoon. Työryhmän tehtävänä on laatia yhtenäiset ja läpinäkyvät avustuskriteerit asukasyhdistyksille, kaupunginosaseuroille ja asukastaloja ylläpitäville tahoille sekä laatia menettelytavat ja kriteeristö, joiden perusteella kaupungin nykyisin hallinnoimia asukastaloja voidaan luovuttaa järjestöjen ja yhteisöjen operoitaviksi sekä avustaa muita asukastaloja ylläpitäviä tahoja. Tilaisuus on osa valmistelun yhteyteen liittyvää asukasyhdistysten ja kaupunginosaseurojen kuulemista. Ilmoittautumiset osallistumisesta Janne Typille, janne.typpi@hel.fi. Lisätietoja vuorovaikutuspäällikkö Johanna Seppälä 31079780 tai asukasyhteistyöpäällikkö Janne Typpi 310 73372. Tervetuloa!

Kyselyn verkko-osoite

Kyselyn avoin linkki kyselyyn on:

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1164675&chk=KSMB7G45

Jos halutaan käyttää SSL-suojattua yhteyttä, avoin linkki kyselyyn on:

https://digiumenterprise.com/answer/?sid=1164675&chk=KSMB7G45