Vaikuta asukastoiminnan avustamiskäytäntöjen ja periaatteiden kehittämiseen

289

Helsinki on kehittämässä asukasyhdistyksille, kaupunginosaseuroille ja asukastaloja ylläpitäville yhteisöille tarkoitettuja avustuskäytäntöjä. Tarkoituksena on laatia yhtenäiset ja läpinäkyvät avustuskriteerit. Kerro kehittämisideasi ja vastaa kyselyyn!

Nykyisellään tilanne on hakijoiden, valmistelijoiden ja päättäjien kannalta monimutkainen ja raskas. Avustuksia myöntää 11 virastoa  omaa toimialaansa täydentävään toimintaan. Kaupungin yleisohjeen lisäksi jokaisella avustusta myöntävällä virastolla on oman lautakunnan tai johtokunnan erikseen hyväksymät kriteerit.

Nykyinen järjestelmä ei palvele riittävän hyvin niitä, joiden toiminta ei kuulu johonkin tiettyyn toimialaan eikä niitä, jotka hakevat avustusta useammalta virastolta.

Kerro kuinka Helsinki voisi kehittää asukastoiminnan avustamisen käytäntöjä ja periaatteita? Entä miten avustusten jakaminen olisi mahdollisimman selkeää, yhtenäistä ja läpinäkyvää? Mitä mielestäsi avustusten hakijoilta ja avustettavalta toiminnalta tulisi edellyttää?

Kysely on avoinna otakantaa.fi-palvelussa torstaihin 19.6.2014 asti.

Siirry vastaamaan tästä

Katso myös kyselyyn tulleita vastauksia.

Lisätiedot:
– vuorovaikutussuunnittelija Titta Reunanen, puh. 310 23437, etunimi.sukunimi@hel.fi
– asukasyhteistyöpäällikkö Janne Typpi, puh. 310 73372, etunimi.sukunimi@hel.fi