Ota kantaa: Millainen metropolihallinto tarvitaan?

342

Helsingin seudulle valmistellaan metropolihallintoa, joka hoitaisi jatkossa monia sellaisia tehtäviä, joissa tarvitaan nykyistä tiiviimpää, kuntarajat ylittävää päätöksentekoa, ohjausta ja yhteistyötä. Näitä ovat muun muassa maankäyttöön, asumiseen, liikenteeseen ja alueen kilpailukykyyn liittyvät tehtävät. Ympäristöministeriö ja valtiovarainministeriö keräävät 27.8.2014 asti Otakantaa.fi-palvelussa kuntalaisten palautetta valmistelutyötä varten.

Metropolihallinnossa päätösvaltaa käyttäisi vaaleilla valittava valtuusto. Mitä tehtäviä metropolihallinnolla tulisi mielestäsi olla? Tulisiko esimerkiksi kaavoituksesta, asuntotuotannosta, jätehuollosta tai joukkoliikenteen järjestämisestä päättää jatkossa metropolihallinnon tasolla? Miten metropolihallinto voisi parantaa alueen kilpailukykyä ja elinvoimaa? Entä miten asukkaat voisivat parhaiten vaikuttaa metropolihallinnon toimintaan? Mitkä kunnat metropolihallintoon kuuluisivat? Muun muassa näihin kysymyksiin toivotaan kuntalaisten vastauksia.

Metropolilainsäädäntöä valmisteleva työryhmä julkaisi 1. huhtikuuta väliraportin, jossa ehdotetaan kahta vaihtoehtoista mallia metropolihallinnoksi. Mallit eroavat toisistaan tehtäväkokonaisuuksien laajuuden sekä muun muassa hallintomallin, aluerajauksen ja rahoituksen järjestämisen osalta. Väliraportista voi antaa virallisia lausuntoja 4. heinäkuuta saakka. Sekä näiden lausuntojen että Otakantaa.fi-kyselyn palautteita hyödynnetään valmistelutyössä.

LISÄTIETOJA

Ota kantaa -sivusto 

Metropolilainsäädäntöä valmistelevan työryhmän väliraportti (pdf)  

Ympäristöministeriön tiedote asiasta