Kuusikkotien, Maunulantien ja Lampuotilantien katusuunnitelmat nähtävillä 9.9. asti

400

Kuusikkotien, Maunulantien ja Lampuotilantien katusuunnitelmat pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtävillä 27.8.–9.9. kello 9–15 rakennusviraston asiakaspalvelussa, Pohjoinen Makasiinikatu 9, sekä verkkosivulla (www.hkr.hel.fi/suunnitelmat).

Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä kirjallisesti yleisten töiden lautakunnalle, osoitteella Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Yleisten töiden lautakunta, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki).

LISÄTIETOJA
Kuusikkotie 

Kuusikkotie, selostus  

Maunulantie 

Maunulantie, selostus 

Lampuotilantie  

Lampuotilantie, selostus