Sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelma lautakuntaan ti 2.9.

336

Tiistaina 2.9.2014 lautakunta käsittelee sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelmaa vuoteen 2030. Suunnitelmassa esitetään, että vuonna 2030 Helsingissä olisi 1) perhekeskuksia, 2) terveys- ja hyvinvointikeskuksia ja 3) monipuolisia palvelukeskuksia. Muut palvelut koostuisivat asiakkaan luo vietävistä palveluista.

Perhekeskuksella tarkoitetaan fyysistä tilaa ja palvelukokonaisuutta, joka kokoaa lasten ja perheiden palveluja kaikille tarkoitetuista peruspalveluista varhaisen tuen palveluihin ja erityiseen tukeen.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksella tarkoitetaan fyysistä tilaa ja palvelukokonaisuutta, joka kokoaa pääasiassa aikuisväestölle tarkoitettuja palveluja ehkäisevistä palveluista korjaaviin palveluihin ja turvaa kokonaisvaltaisten, tarpeen mukaisten palvelujen tarjoamisen väestölle. Kohderyhmänä ovat ne asiakkaat, jotka eivät tarvitse perhekeskuksen ja / tai monipuolisen palvelukeskuksen palveluja.

Monipuolisella palvelukeskuksella tarkoitetaan paikallista tai alueellista palvelukokonaisuutta, joka kokoaa pääasiassa ikääntyneille ja monisairaille tarkoitettuja palveluja ehkäisevistä palveluista korjaaviin palveluihin ja turvaa kokonaisvaltaisen, tarpeen mukaisen tuen tarjoamisen väestölle. Osa palveluista kohdistuu myös muille aikuisikäisille kuin ikääntyneille.

LISÄTIETOJA
Sosiaali- ja terveyslautakunnan 2.9.2014 esitysteksti 

Palveluverkkosuunnitelma 2030    

Sote-lautakunnan 2.9.2014 esityslista