Pakilantien suunnitteluperiaatteiden luonnos nähtävillä 3.-24.9.

462

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan maankäytön suunnitteluperiaatteita Pakilantien varren alueelle, joka sijoittuu Paloheinän ja Pakilan kaupunginosarajan ja Pirjontien väliin. Suunnitteluperiaatteiden luonnos ja muu valmisteluaineisto on esillä 3.–24.9.2014 Maunulan kirjastossa (Suursuonlaita 6) ja Paloheinän kirjastossa (Paloheinäntie 22). Aiheesta on päivystystilaisuus on 15.9.2014 klo 15.00–19.00 Pakilan ala-asteen koulun ala-aulassa (Halkosuontie 88). Suunnitteluperiaatteiden valmistelija on tavattavissa kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.

Suunnittelun tarkoituksena on laatia periaatteet, jotka määrittelevät miten aluetta on mahdollista rakentaa nykyistä tehokkaammin ja kaupunkikuvallisesti eheäksi.

Tavoitteena on esitellä Pakilantien varren suunnitteluperiaatteet ja osallisilta luonnoksesta saatu palaute kaupunkisuunnittelulautakunnalle loppuvuodesta 2014.

Mielipiteet luonnoksesta pyydetään toimittamaan viimeistään 24.9.2014 kirjallisesti osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi, faksilla (09) 655 783 tai suullisesti kaavan valmistelijalle.

Materiaali on nähtävillä myös kaupungin ilmoitustaululla, Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13 ja esittelytila Laiturilla, Narinkka 2.

LISÄTIEOJA
www.hel.fi/ksv (kohdassa ”Nähtävänä nyt”)