Seurakuntavaaleihin etsitään ehdokkaita

401

 

Marraskuun seurakuntavaalien ehdokasasettelu on käynnissä. Vaaliehdokkaiksi etsitään kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia sekä erilaisissa elämäntilanteissa olevia seurakuntalaisia. Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2014.

Viime kerralla eli vuoden 2010 vaaleissa Helsingissä oli runsaat 700 ehdokasta, joista valittiin yli 300 luottamushenkilöä yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 21 seurakuntien seurakuntaneuvostoihin. Tälläkin kertaa toiveena on saada ehdokkaiksi niin uusia ja raikkaita kasvoja kuin kokeneita vaikuttajia ja pitkän linjan luottamushenkilöitä varmistamaan seurakunnan toiminnalle riittävät ja oikein suunnatut resurssit.
Helsingissä ehdokkaaksi voi asettua oman seurakunnan seurakuntaneuvostoon, jossa johdetaan oman paikallisseurakunnan toimintaa sekä Helsingin seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka on koko seurakuntayhtymän ylin päättävä elin.

Seurakuntavaaleissa valittavat henkilöt vaikuttavat kirkon tulevaisuuteen. Uusi valtuusto päättää Helsingissä muun muassa toiminnan painopisteistä, pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteistyöhankkeista, rakennushankkeista sekä lähetysjärjestöjen ja diakonisen avun määrärahojen jakamisesta.

Tietoja seurakunnissa perusteilla olevista ehdokaslistoista löytyy seurakuntien verkkosivuilta. Tällä hetkellä 11 seurakunnassa haetaan ehdokkaita muun muassa kirkon uudistamisen tavoitteekseen asettaneen Tulkaa kaikki -liikkeen sekä lähellä sosiaalidemokraatteja oleville listoille. Muutkin puolueet ovat lähteneet perustamaan valitsijayhdistyksiä, samoin puolueisiin sitoutumaton seurakuntaväki, joista monet kuuluvat kirkon eri herätysliikkeisiin.

Ehdokaslistan voi perustaa itsekin keräämällä vähintään kymmenen seurakunnan äänioikeutettua jäsentä valitsijayhdistykseksi.

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää 18 vuotta viimeistään 9.11.2014 ja on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2014. Seurakuntavaaleissa saavat äänestää 16 vuotta viimeistään vaalipäivänä 9.11.2014 täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet.

Lisätietoja:
helsinginseurakunnat.fi/vaalit
seurakuntavaalit.fi

Erja Piipponen
tiedottaja, Kirkko Helsingissä
09 2340 2498

Mihin hyvään sinä uskot? Asetu ehdolle 15.9. mennessä.

www.seurakuntavaalit.fi
www.helsinginseurakunnat.fi/vaalit