Metsäpurontie 16:n liiketila muuttuu asunnoksi

225

Metsäpurontie 16:n eli ns. elokuvateatterin talon yhden liiketilan omistaja on saanut rakennusvalvontavirastolta luvan muuttaa liiketila asunnoksi. Tiloissa on aiemmin ollut muun muassa kirpputori. Tilan rakennustyöt ovat käynnissä. 

Tietoja rakennusvalvontavirasto lupa-anomuksesta

Päätöstiedot
Päättäjä: lupayksikön päällikkö
Päätös: 02.07.2013 § 521 / myönnetty
Lainvoimaisuus: 20.07.2013
Aloitettava viim. 20.07.2016
Voimassaolo 20.07.2018

Liiketilan muutos asunnoksi

Ilmoitus naapureille rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on katsottu ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja asemakaavan sisältö huomioon ottaen.

Muu lupaehto

Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.

Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.

Viimeistään aloituskokouksessa on esitettävä hormitutkimus ja suunnitelma uuden asunnon ilmanvaihdosta.

Viimeistään aloituskokouksessa on esitettävä selvitys väliseinien, ulkoseinän ja välipohjan ääneneristävyydestä. Rakentamisen yhteydessä, ennen uusien tilojen käyttöönottoa, on varmistettava esimerkiksi ääneneristysmittauksin uusien ja olemassa olevien tilojen välinen ilma- ja askelääneneristävyyden toteutuminen (R’w > 55 dB ja L’n,w < 53 dB). Viimeistään aloituskokouksessa asunnon irtaimistovaraston sijainnista.

Muutettavien ikkunoiden, liiketilan oven ja porrashuoneen uuden oven detaljisuunnitelmat pitää hyväksyttää rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosastolla ennen kun ko. muutostöitä aloitetaan.

Uudesta asunnosta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.essa on esitettävä selvitys uuden

LISÄTIETOJA