Maunulan työnväenopiston, kirjaston ja nuorisotalon rakennus sai rakennusluvan

245

Rakennuslautakunta myönsi rakennusluvan 14.10.2014 Maunulan työnväenopiston, kirjaston ja nuorisotalon rakennukselle sekä vahvisti esitetyt piirustukset. Kokoontumistilan enimmäishenkilömääräksi vahvistettiin 668 henkilöä ehdotuksen mukaan.

Maunulan uudistuvaan keskustaan rakennetaan tilat työväenopistolle, kirjastolle ja nuorisotalolle. Maunulatalo on Helsingin kaupungin demokratiapilottihanke, jossa lähialueen asukkaat ovat olleet osallisena suunnitteluprosessissa. Yhdistetyillä toiminnoilla ja tilojen tehokkaalla rinnakkaiskäytöllä saavutetaan tilojen korkea käyttöaste.

Pohjaratkaisu
Rakennuksen tilat sijoittuvat porrastaen kahteen kerrokseen. Pääsisäänkäynti on Maunulanpuiston suuntaan. Huoltopiha sekä ajoyhteydet maantason autopaikoille sekä rasitteella naapurikiinteistön katolla sijaitseville paikoille ovat Metsäpurontien puolella. Kirjasto sijoittuu Pakilantien puoleiseen siipeen ja siitä on suora yhteys viereisen liikekiinteistön katutasoon. Metsäpurontien puoleisessa siivessä sijaitsevalle nuorisotalolle on oma sisäänkäyntinsä tontin lounaissivulla. Työväenopiston tilat on keskitetty rakennuksen ylimpään kerrokseen, josta on yhteys viereisen liikekiinteistön kanssa yhteiskäyttöiseen kattopysäköintiin. Käyttäjien yhteiset tilat sijaitsevat pääsisäänkäynnin ympärillä.

Rakennuksen Metsäpurontien puoleisessa päädyssä on S1-luokan väestönsuoja, joka toimii rauhanajan käytössä musiikin harjoitustilana. Julkisivut Betonirunkoisen rakennuksen julkisivut ovat pääosin paikalla luonnonvalkoisista ruukintiilistä muurattuja. Osa julkisivupinnoista on puuverhoiltuja. Kirjastosalin lasiset julkisivut tehdään teräsrunkoisista 3-k eristyslasielementeistä SG-saumattuna.

Lasityyppinä käytetään auringonsuojakalvoin varustettuja energiansäästölaseja. Kirjastosalin yläpohjarakenne on osin terästä, osin betonia.

Tontin käyttö
Rakennus liittyy saumattomasti Maunulanpuistoon, jonka suunnittelu on samanaikaisesti käynnissä. Puiston rakentamisella on varattu määräraha ja sen on tarkoitus valmistua Maunulatalon käyttöön ottoon mennessä. Rakennuksen sisäänkäyntien edustat on päällystetty luonnonkivellä. Nuorisotalon edustalla on istutusrakenteita pienimuotoiselle kaupunkiviljelylle.

Esteettömyys Rakennus on suunniteltu esteettömäksi ja suunnitelma on esitelty Helsingin kaupungin esteettömyyskoordinaattorille. Metsäpurontien puoleisella piha-alueella sijaitsee 11 autopaikkaa, joista yksi on varattu liikuntaesteisille. Naapurikiinteistön tontin 2 katolla on 10 kpl autopaikkoja, joiden sijoitus ja käyttö on vahvistettu rasitteella. Yksi paikoista on osoitettu liikuntaesteisille. Piha-alueelle on osoitettu 60 polkupyöräpaikkaa. Pakilantien katusuunnitelmassa on lisäksi 98 polkupyöräpaikkaa katualueella.

Selvitykset
Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio on toimitettu. Sen mukaan hanke on katsottu riskitasoltaan ylimpään R3 (1-3) luokkaan kuuluvaksi, johtuen kirjaston katon primäärin teräsristikoiden jännevälistä (37 m), sekä sekundääriristikon ulokkeen suuruudesta (6.5 m). Pelastuslaitoksen tarkastama palotekninen suunnitelma on toimitettu rakennusvalvontavirastoon lupahakemuksen yhteydessä.

Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan. Lisäksi hankkeesta on toimitettu alustava äänitekninen selvitys ja alustava pihasuunnitelma sekä hulevesisuunnitelma.

Lausunnot
Kaupunkikuvaneuvottelukunta on lausunnossaan 5.3.2014 (28-604-14-E) katsonut, että hanke täyttää luvan myöntämisen edellytykset. Ympäristökeskus sekä opetusviraston suomen- ja ruotsinkielisen työväenopiston työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö ovat lausunnoissaan puoltaneet hanketta. Rakennus toimii kokoontumistilana ja sen piirustuksissa esitetty suurin sallittu henkilömäärä samanaikaisesti on 668 henkilöä.

Tykkää kirjaston, työväenopiston ja nuorisotoimen rakennuksesta Facebookissa!!!

LISÄTIETOJA
Rakennuslautakunnan esityslista 14.10.2014 

K2S arkkitehdit