Helsinki hakee ajatuksellisia uudisraivaajia

258

Helsingissä on vetovoimaa. Kaupungin asukasmäärä jatkaa kasvuaan myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Helsingissä varaudutaan siihen, että kaupungissa asuu vuonna 2050 jopa 860 000 ihmistä. Meitä helsinkiläisiä  olisi siis noin neljännesmiljoona enemmän kuin nyt. Tule suunnittelemaan yhdessä tulevaisuuden Helsinkiä! Kaupunkisuunnitteluvirasto hakee ajatuksellisia uudisraivaajia kehittämään vuoropuhelua kaupunkilaisten ja kaupunkisuunnittelijoiden välille ja etsimään uusia tapoja osallistua yhteisen kasvavan kaupungin suunnitteluun.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toivoo disraivaajilta sparraushalua ja kokonaiskuvan kautta asioihin pureutumista. ”Emme hae kaavoituksen termistön asiantuntijoita. Haluamme mukaan eri puolilla Helsinkiä asuvia eri-ikäisiä ja erilaisista asioista kiinnostuneita helsinkiläisiä.” Mukaan mahtuu 15 uudisraivaajaa.

Uudisraivaajilta odotetaan osallistumista 24.11. klo 17–20 järjestettävään työpajaan, helmikuussa järjestettävään keskustelutilaisuuteen sekä näiden välillä sparrausta osallistumalla sähköiseen keskusteluun. Jokainen uudisraivaaja tulee saamaan myös pienen yllätyspalkkion vaivannäöstään.

Mikäli tehtävä kiinnostaa, ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta

LISÄTIETOJA
Yleiskaavasuunnittelun sivut