Maunulanpuron hulevesijärjestelmää esitellään 8.12. klo 18

262

Maunulan ja Metsälän asukkaille esitellään ma 8.12.2014 klo
18-21 suunnitteilla olevaa luonnonmukaista hulevesijärjestelmää Metsäläntien
varteen Maunulanpuiston reunaan, maaliikennekeskusta vastapäätä olevaan
hulevesiojaan, joka purkaa vetensä Haaganpuroon. Tilaisuus pidetään asukastila Maunulan Mediapajalla (Metsäpurontie 25).

Helsingin kaupungin ympäristökeskus vetää EU LIFE+
-rahoitteista CITYWATER – benchmarking water protection in cities –hanketta,
jonka päätavoitteena on parantaa Itämeren ja lähivesiemme tilaa. Hanke on suunnitellut luonnonmukaisen hulevesijärjestelmän rakentamista Metsäläntien varteen Maunulanpuiston reunaan, maaliikennekeskusta vastapäätä olevaan hulevesiojaan, joka purkaa vetensä Haaganpuroon.

Suunniteltu hulevesirakenne on luonnonmukainen hulevesien hallintamenetelmä, joka hidastaisi veden virtaamaa ja puhdistaisi virtaavan veden laatua. Luonnonmukainen hulevesijärjestelmä on viihtyisä, ja sinne tehtäisiin vesiä puhdistavia kasvillisuusvyöhykkeitä. Suunnittelutyö on nyt käynnissä, ja toteutus olisi tarkoitus tehdä kevään ja kesän 2015 aikana. Hulevesijärjestelmän koko tulee olemaan alle 10 aaria.

Suunnittelijat ovat halunneet järjestää asukastilaisuuden Metsälän ja Maunulan asukkaille, ja antaa mahdollisuuden kommentoida suunnitelmaa. Tilaisuus on maanantaina 8.12.2014 illalla klo 18-21 ja sen kesto olisi 1,5-3 tuntia.

LISÄTIETOJA
Citywater