Kommentoi Helsingin seudun maankäyttösuunnitelmaa ja asumisen strategiaa

279

Asukkaat voivat kommentoida Helsingin seudun maankäyttösuunnitelmaa ja asumisen strategiaa 31.12.2014 mennessä. Helsingin seudun 14 kunnan maankäytön ja asuntostrategian suunnitelmaluonnokset lähetetään lausunnoille seudun kuntiin ja myös asukkaat voivat kommentoida suunnitelmaluonnoksia. Lausuntoaika on 1.11.–31.12.2014. Käpylän aseman seutu nousee Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050:ssa merkittäväksi alueelliseksi keskukseksi. Maankäytön suunnitelma lähtee olettamuksesta, että vuonna 2050 Helsingin seudulla on 2 miljoonaa asukasta.

Lausuntojen jälkeen Helsingin seudun yhteistyökokous (HSYK) käsittelee ja hyväksyy omalta osaltaan maankäyttösuunnitelman sekä asuntostrategian ja lähettää ne edelleen hyväksyttäväksi pääkaupunkiseudun kuntiin.

Tärkeä osa seudun kokonaisuutta on myös Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015. Se on pitkän aikavälin suunnitelma, jonka kokonaisuudesta tulee päättämään Helsingin Seudun Liikenne.

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050-luonnos (MASU 2050) perustuu kuntien ja valtion yhteisesti sopimaan maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimukseen 2012–2015.

MASU 2050 ja Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2015-luonnoksen (HLJ 2015) maankäyttöä koskevaa osa on rakennettu tiiviissä yhteistyössä seudun kuntien, Uudenmaan liiton ja HSL:n kanssa. Työssä on hyödynnetty sekä edellä mainittujen tahojen, että HSY:n tietoaineistoja. Yhtäaikaisesti seudulla on käynnissä useita yleiskaavaprosesseja, Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan laadinta sekä nyt käsillä olevat yhteiset maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelutyöt. Töiden laadinnassa on otettu merkittäviä harppauksia näiden eri suunnittelutasojen ja instrumenttien yhteen sovittamisessa ja keskinäisessä vuoropuhelussa.

MASU 2050 pyrkii määrittämään seudullisen maankäytön tahtotilan ja tuottamaan tarpeellista taustatietoa paitsi HLJ 2015 -luonnoksen ja Helsingin seudun asuntostrategian 2025 valmisteluun, myös maankuntakaavan laadintaan. Maakuntakaavan ja kuntien yleiskaavatöiden kautta voidaan seudulla yhteisesti merkittäviksi koettuja maankäytön linjauksia tuoda juridiseen kaavaprosessiin.

KATSO RAPORTTI
Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050 

Helsingin seudun asumisen strategia 2025 

STT:n tiedote asiasta 

Helsingin seudun yhteistyökokous 14.10.2014