Suursuon ostoskeskus purettaneen alkuvuodesta 2015

247

Kaupunginhallitus päätti 24.11.2014 myöntää kiinteistövirastolle määrärahan Suursuon ostoskeskuksen purkamiseen. Kiinteistövirasto on hakenut vuokralaisen valtakirjalla Suursuon ostoskeskuksen rakennukselle purkulupaa. Kaupungin kannalta on tärkeää, että purku saadaan toteutettua mahdollisimman pian tontille tulevan asuntorakentamisen (3 500 k-m²) ja Pakilantien liikennejärjestelyjen loppuun saattamisen vuoksi. Rakennus purettaneen alkuvuodesta 2015.

Suursuon ostoskeskustontin maanvuokrasopimuksen ehtojen mukaan vuokralaisen tulee purkaa tontilla sijaitsevat rakennukset sopimuksen päättyessä.

LISÄTIETOJA
Kaupunginhallituksen päätös 24.11.2014, kohta 5 määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle eri alueiden esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin