Helsingin kaupungin omista asukastaloista ilmestynyt raportti

207

Helsingin kaupungin ylläpitämistä asukastaloista on ilmestynyt raportti ”Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston asukastalotyö 2014 – Henkilöstön ja käyttäjien näkemys”. Raportin aineisto koottiin asukastalojen työntekijöiltä kahden kehittämispäivän aikana 1.4.2014 ja 15.4.2014 sekä käyttäjäkyselyllä asukastaloissa käyviltä yksityishenkilöiltä ja yhteisötoimijoilta 28.4.2014 – 14.5.2014.Yhteisöihin kohdentuva sosiaalialan työ on Helsingin kaupungin asukastalojen toiminnan erityisyys, jota kyselyssä korostettiin.

Kaupunginjohtajan asettama aluetyön työryhmä totesi selvityksessään 2013, että Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ylläpitämien asukastalojen ja -tilojen toiminta voitaisiin organisoida asukasyhteisöjen hoidettaviksi, erillään sosiaalityön toiminnallisista sisällöistä. Kullekin tilalle haettaisiin vuokralainen, joka vastaisi toiminnan koordinoinnista. Samalla todettiin, että mikäli asukastaloihin olisi tarvetta jalkauttaa kaupungin omaa toimintaa, virastot voisivat käyttää tilaa sovittavassa laajuudessa muiden toimijoiden tapaan. Raportti toteaa, että muutos voitaisiin toteuttaa vuoden 2015 alusta lukien kiinteistöhallintoon liittyvien yksityiskohtien selvittyä ja uusien toimijoiden löydyttyä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellyttänyt päätöksessään 21.1.2014, että sosiaali- ja terveysvirasto kuulee asian valmistelussa asukastalojen työntekijöitä ja käyttäjiä. Sosiaali- ja terveysviraston tulee myös selvittää vaihtoehto asukastilojen säilyttämiseksi omana toimintanaan sekä selventää päättävälle taholle ne perusteet, jotka puoltavat asukastalojen säilyttämistä kaupungin omana toimintana.

LISÄTIETOJA
Raportti: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston asukastalotyö 2014Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston asukastalotyö 2014