Hyvät maunulalaiset, bästa Månsasbor

257

Mennyt vuosi 2014 on ollut Maunulan kannalta harvinaisen hyvä vuosi. Maunula muun muassa valittiin marraskuussa vuoden 2015 uusmaalaiseksi kaupunginosaksi.

Maunulan kulttuurielämä kohtasi radikaalin muutoksen toukokuussa 2014. Silloin kaksi erillistä tahoa lähestyivät sattumalta samoihin aikoihin Maunula-Seuraa. Koivikkotiellä asuva Jan Erola tiedusteli Maunula-Seuran kiinnostusta osallistua Maunulan Musaa ja Makkaraa -tapahtuman järjestelyihin. Erola itse toimi tapahtuman tuottajana. Maunulan Musaa ja Makkaraa herätettiin henkiin ”Ruususen unien” eli yli 15 vuoden tauon jälkeen lauantaina 23.8.2014. Kokemukset tapahtumasta olivat niin hyviä, että
elokuussa 2015 tilaisuus todennäköisesti järjestetään uudelleen. Waltari-yhtyeen perustaja Kärtsy Hatakka esitti ideansa myös toukokuun lopulla Maunula-levyn tekemisestä maunulalaisen Flatus-yhtyeen musiikin pohjalta. Levyn aktiivinen työstäminen käynnistyi syksyllä 2014 ja levy julkaistaan syys- lokakuussa 2015. Lisäksi Mustat kissat tekivät Maunulaan ja muuallakin yllätysiskuja, joilla päästiin HeSariin.

Maunulan keskustan uusi liikerakennus otettiin käyttöön maaliskuussa 2014. Suursuolle nousi paljon uusia pientaloja ja keväällä 2014 oli taas uusi pientalotonttien haku. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Suonotkontie 4:n ja Suursuontie 14:n kerrostalotonttien täydennysrakentamisen kaavamuutokset.

Kaupungin demokratiapilottivuosi 2013 on jo päättynyt, mutta Maunulan demokratiahankkeessa jatkettiin Saunabaarin katutason liiketilojen käytön suunnittelua ja pääosa vuokrasopimuksista tehtiinkin syyskuun 2014 aikana. Asukastila Maunulan Mediapaja muun muassa muutti lokakuussa Saunabaariin. Lisäksi demokratiahanke jatkoi keskustan kehittämistä on kirjaston, työväenopiston ja nuorisotoimen rakennukseen liittyvän pihan suunnittelua osallistavan suunnittelun menetelmillä.

Helsingin uuden yleiskaavan valmistelu jatkui kaupunkisuunnitteluvirastossa kaupunkisuunnittelulautakunnnan 2.12.2013 hyväksymän yleiskaavan Visio 2050:n pohjalta. Asukkailla oli mahdollisuus osallistua helmi- maaliskuussa näyttelytila Laiturilla pidettyihin yleiskaavapajoihin. Paikalla oli myös paljon henkilöitä Maunulasta ja mualta Pohjoisesta suurpiiristä. Yleiskaavassa esitetään muun muassa, että Tuusulan väylä muutetaan kaupunkibulevardiksi ja sen varret rakennetaan tehokkaasti, kaupunkimaisesti. Tuusulanväylä käännetään Käpylän aseman kohdalla kohti Veturitietä ja aseman seudusta kehittyy merkittävä alueellinen solmukohta palvelukeskittymineen.

Helsingin paikallinen kehittämispolku –hankkeen yhteydessä syntyi syksyllä 2014 Pohjoiseen suurpiiriin yhteinen kiehittämisryhmä, Pohjoinen Kehrä. Se mahdollistaa jatkossa pohjoisten kaupunginosien vuorovaikutuksen ja kehittämisyhteistyön yhteisten intressien löytyessä.

Maunulan kommunikaatiorakenne jatkoi kehitystään. Maunulan marraskuussa 2012 käynnistyneellä Facebook –seinällä oli vuoden 2014 lopulla yli 680 tykkääjää. Liity sinäkin Maunulan seinän tykkääjiin!

Mitä vuosi 2015 tuo tullessaan?

Maunulan keskustan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotoimen yhteisen rakennuksen rakentaminen käynnistyy talvella 2015. Rakennus valmistuu kesällä 2016. Siitä tulee mahdollisesti rakennettavan Keskustakirjaston pilotti monessa suhteessa. Keskustakirjaston rakentamisesta ei ole vielä päätöstä.

Suursuon ostoskeskuksen purkaminen toteutunee alkuvuodesta 2015. Ostoskeskuksen  puolelle Pakilantietä on kaavoitettu elokuussa 2009 vahvistun asemakaavan mukaan asuinkerrostaloja yhteensä 4800 kerros-m2. Tästä katutason pienliiketilaa tulee olemaan 600 kerros-m2. Tonteille tulee sekä asumisoikeusasuntoja että Hitas-asuntoja. Keskustaa täydentää Suonotkontie 4:n eli Lotta Svärd Säätiön talon tontille tuleva uusi rakennus, johon myös tulee liiketilaa. Keskeinen toteuttamisen haaste tulee olemaan, miten liiketiloja hallitaan ja omistetaan.

Kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää tammikuussa 2015 näyttelytila Laiturilla uuden yleiskaavan luonnoksesta neljä ”kritiikkipajaa”. Ksv:n pajojen jälkeen Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry järjestää yleiskaavasta kiinnostuneille 16.2.2014  Stadionilla oman tilaisuutensa , jossa asukkailla on mahdollisuus verkottua muiden kaupunginosien aktiivien kanssa. Maunulan vuoden 2015 keskeisenä haasteena tulee olemaan uuden yleiskaavan valmisteluun vaikuttaminen.

Sosiaaliviraston Aluetyön organisoimista selvitettiin kaupungin työryhmässä syksyllä 2013. Työryhmän raportissa ehdotettiin, että sosiaali- ja terveysviraston hallinnoimat asukastalot kuten Asukastalo Saunabaari ja Oulunkylän Seurahuone siirretään asukkaiden itsensä hallinnoitaviksi. Maaliskuussa 2014 käynnistyi uusi työryhmä pohtimaan asukastoiminnan avustamisen kriteerejä ja selvittämään keinoja siirtää kaupungin hallinnoimat asukastalot järjestöjen vastuulle. Sosiaali- ja terveyslautakunta jakoi joulukuussa 2014 mahdollisesti viimeisen kerran avustuksia asukastoiminnalle. Jatkossa avustusten jako asukastoiminnalle ja asukkaiden itsensä ylläpitämille asukastaloille ja –tiloille kuten Maunulan Mediapajalle siirtynee kaupunginkanslian tehtäväksi. Kaupungin aikomukset Asukastalo Saunabaarin ja muiden asukastalojen suhteen selvenevät vuoden 2015 aikana ja ehdotuksista riippuen asukkaat ja asukasjärjestöt reagoivat niihin tilanteen mukaan.

Vapaaehtoisia maunulalaisia ynnä muita toimijoita tarvitaan elokuussa pidettävän Maunulan Musaa ja Makkaraa -tapahtuman järjestämiseen. Lisäksi Maunula-levyn rahoittamiseen tarvitaan noin 6000 euroa, joka menee äänitysstudion vuokraan, äänittäjälle ja miksaajalle, levyn tuottamiseen sekä itse fyysisen levyn tekemiseen. Maunula-Seura on sitoutunut maksamaan kertyvät kustannukset ja ne aioitaan kattaa yhteisö- ja tukijäsenyyksien muodossa sekä huhtikuussa 2015 järjestettävällä tukikonsertilla. 

Maunulassa on tapahtunut kiinnostava kulttuurinen käänne. Yksittäiset henkilöt ovat ryhtyneet ideoimaan ja toteuttamaan Maunulassa yhteisöllistä kulttuuritoimintaa ja tapahtumia. Heidän ideoidensa toteutumisen on mahdollistanut Maunulan kehittynyt kommunikaatiorakenne, jota monet maunulalaiset vapaaehtoiset ylläpitävät. Vastaavanlainen positiivinen kehitys on tapahtunut tutkimusten mukaan Maunulan koetussa turvallisuudessa.

Framtiden i Månsas ser ljusare ut än någonsin. Månsas guldålder gryr.

Jag önskar alla Månsasbor framgång år 2015, speciellt dem som kämpar för en bättre värld och ett bättre Månsas.

Maunulan tulevaisuus näyttää entistä paremmalta. On koittamassa Maunulan kulta-aika.

Toivon kaikille maunulalaisille menestystä tulevalle vuodelle 2015 ja erityisesti niille, jotka ponnistelevat paremman maailman ja Maunulan puolesta.

Teija Kamb

Maunula-Seura ry:n puheenjohtaja

LISÄTIETOJA

Maunula, vuoden 2015 uusmaalainen kaupunginosa

Helsingin yleiskaavan valmistelusivusto 

Uutinen 20.7.2014: Maunula-levyn tekeminen Flatus-yhtyeen musiikista 

Maunula-levy ja Kärtsy Hatakka 

Maunulan Musaa ja Makkaraa

Mustat kissat

Uutinen 11.1.2014: Koettu turvattomuus vähentynyt Maunulassa