Kaupungin ylläpitämistä asukastaloista esitys kaupunginhallitukseen?

385

Helsingin Uutiset uutisoi 3.1.2015 numerossaan, että kaupunginjohtaja Jussi Pajunen olisi tuomassa kaupunginhallitukseen esitysen Helsingin kaupungin ylläpitämien asukastalojen organisoinnista. Sosiaaliviraston aluetyötä syksyllä 2013 selvittäneen työryhmän raportissa esitettiin kaupungin ylläpitämien noin kymmenen asukastalon kuten Asukastalo Saunabaarin siirtämistä järjestöjen vastuulle. Uutisessa kerrottiin, että asukastalojen lakkauttamisesitys olisi tulossa 7.1.2015 kaupunginhallitukseen. Kokouksen esityslistasta asiasta ei löytynyt maininintaa. Seuraava kaupunginhallituksen kokous on maanantaina 12.1.2015 ja esityslista on luettavissa pe 9.1.2015.

Keväällä 2014 nimitettiin uusi työryhmä, jonka nimi oli  asukasosallisuuden avustuskriteeristö -työryhmä. Työryhmän toimeksiantona oli laatia yhtenäiset ja läpinäkyvät avustuskriteerit asukasyhdistyksille, kaupunginosaseuroille ja asukastaloja ylläpitäville tahoille. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli, ottaen huomioon kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet, laatia menettelytavat ja kriteeristö, joiden perusteella kaupungin nykyisin hallinnoimia asukastaloja voidaan luovuttaa järjestöjen ja yhteisöjen operoitaviksi sekä avustaa muita asukastaloja ylläpitäviä tahoja. Työryhmän tuli saada työnsä valmiiksi 31.8.2014 mennessä. Työryhmän raporttia ei ole vielä julkaistu.

Aluetyön työryhmän loppuraportin kappale Asukastalot sivulle 21-22

Aluetyön yksikön hallinnoimien asukastalojen ja kaikkien pääsääntöisesti asukasyhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen paikallisiin tarpeisiin käytettävien tilojen osalta työryhmä katsoo, että toiminta voitaisiin organisoida yhteisöjen itsensä hoidettavaksi, erillään sosiaalityön toiminnallisista sisällöistä. Asukastalojen hallinnointi siirrettäisiin kiinteistöviraston tilakeskukselle. Kullekin tilalle haettaisiin toimija, joka toimisi tilan vuokralaisena ja vastaisi toiminnan koordinoinnista. Toimintaa voitaisiin avustaa keskitetysti yhtenäisin kriteerein, jolloin kaupungin tuki alueelle tulee läpinäkyväksi. Mikäli asukastaloissa tämän jälkeen olisi tarvetta kaupungin oman jalkautuvan toiminnan läsnäololle, virastot voisivat sovittuaan operoijan kanssa käyttää tilaa sovittavassa laajuudessa muiden toimijoiden tapaan.

Asukastalojen toimintaa koskeva muutos voitaisiin toteuttaa vuoden 2015 alusta lukien, kun on selvitetty tarkemmin kiinteistöhallintoon liittyvät yksityiskohdat sekä haettu toimijat kuhunkin kohteeseen. Ehdotus on yhtenevä avustettavan toiminnan keskittämistä selvittävän työryhmän näkemysten kanssa.

LISÄTIETOJA
HU 3.1.2015 Helsingin asukastalot lakkautetaan sittenkin? 

Aluetyön työryhmän loppuraportti (pdf, päivätty 15.11.2013)

Kaupunginhallituksen jäsenet ja kokousajat