Raidejokerin varren kaavoitus käynnistyy Pirkkolantiellä ja Pirjontiellä

370

Raidejokerin varren kaavoitus käynnistyy. Pakilantien, Pirjontien ja Pirkkolantien katualue suunnitellaan uudelleen tulevaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä ja sen pysäkkiä varten. Samalla tutkitaan uutta rakentamista katuja rajaaville tonteille ja puistoalueille. Pirkkolantien ja Pirjontien katualuetta levennetään tulevaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä varten. Samalla katua rajaaville tonteille ja puistoalueille suunnitellaan täydennysrakentamista. Osoitteessa Pirjontie 1 ja Pirjontie 28 olevien tonttien tonttitehokkuutta on tarkoitus nostaa ja luoda edellytykset kerrostalorakentamiselle.

Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen osoitetaan liiketiloja. Tonteille osoitteessa Pirkkolantie 2 ja Maunulantie 21 sekä niiden viereiselle puistoalueelle on tarkoitus tutkia uusien kerrostalojen sijoittamista. Täydennysrakentamista tutkitaan lisäksi Pakilantien ja Pirjontien risteyksen tuntumaa sekä Pirjontien varteen.

LISÄTIETOJA
Maunula, Pirkkolantien ja Pirjontien ympäristö, asemkakaava