Maunulaan nousee oppimisen olohuone

231

Maunulaan rakennetaan uusi toimitila työväenopistolle, kirjastolle ja nuorisotalolle. Monitoimi-talon suunnitellaan valmistuvan kesällä 2016. Monitoimitalon rakentaminen on edennyt urakoitsijan valintaan, jota käsitellään kiinteistölautakunnan kokouksessa 5.3.2015.

Talosta suunnitellaan tiedon, taidon, oppimisen ja kulttuurin talo, jossa kirjaston, nuorisotalon ja työväenopiston toimintojen on tarkoitus lomittua kaikilla tasoilla. Osoitteeseen Metsäpurontie 4 rakennettavan toimitilan huoneistoala tulee olemaan noin 2200 htm2. Talon rakennustyöt aloitetaan huhtikuussa 2015, ja sen rakentamiskustannukset ovat 9,4 miljoonaa euroa.

Maunulaan on suunniteltu uutta monitoimitilaa jo 1980-luvun lopusta asti. Uudistalohanke tukee asukkaiden toivetta viihtyisästä keskustasta, jossa on hyvä asioida, opiskella ja harrastaa. Rakennuksesta tulee kaikille avoin talo, joka toiminnoillaan edistää yhteisöllisyyttä, kotoutumista ja kansalaisaktiivisuutta. Taloon tulee muun muassa yhteiskäyttöinen monitoimisali. Uudisrakennuksen ansiosta Maunulan kirjasto siirtyy Suursuon sairaalan luota Maunulan keskustaan.

Maunulan kirjaston johtaja Anne Dikertin mukaan kirjaston tämänhetkinen sijainti on epäedullinen, sillä kirjasto sijaitsee syrjässä alueen palveluista. Nykyiset tilat ovat myös epäkäytännölliset, sillä niitä ei ole alun perin suunniteltu kirjastokäyttöön.

Myös vanhusten ja liikuntarajoitteisten palvelu paranee uusien tilojen sijoittuessa katutasoon muiden palvelujen yhteyteen.

Anne Dikert mukaan Maunulan asukkaat ovat olleet aktiivisesti mukana talon toiminnan suunnittelussa. Uusia kirjastopalveluita on tulossa esimerkiksi lapsiperheille ja sähköisiin aineistoihin liittyen.

Maunulan nuorisotalo ja työväenopisto toimivat tällä hetkellä puutteellisissa tiloissa. Nuorten tilat ja alueella tarjottavat opetuspalvelut ovat asukasmäärään nähden vähäisiä. Monitoimitalo mahdollistaa nuorisotalolle esimerkiksi viikonloppu-iltojen ja kesätoiminnan aktivoinnin. Maunulan uudistaloon tulee työväenopiston käyttöön muun muassa musiikkiluokka, monitoiminen viestintäluokka ja märkätyöskentelyyn soveltuva tila.

LISÄTIETOJA
Helsingin kaupungin sivut