Maunulasta Helsingin kulttuurimallin pilotti

359

Helsingin kulttuurikeskus kehittää osallistavaa alueellista kulttuurityön mallia, jonka tavoitteena on monipuolistaa ja tasapainottaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa. Helsingin malli on taidelaitosten ja asukkaiden yhteistä kulttuuritoimintaa, jonka myötä asukkaita ja yhteisöjä rohkaistaan näkijöistä tekijöiksi eli osallistumaan taiteen ja kulttuurin tekemiseen. Mallia pilotoidaan vuosina 2016-18 muutamissa kaupunginosissa, jotka on valittu painopistealueiksi. Maunula on yksi näistä.

Tämän kevään aikana taidelaitosten ja taiteen ammattilaisryhmien kanssa suunnitellaan hankkeita, jotka käynnistyvät Maunulassa alkuvuodesta 2016.

Lisätietoja Helsinki-malli 

Raportti Lyonin mallista, joka on Helsingin mallin esikuva