Uusi rivitalo Koivikkotielle

378

Koivikkotie 18 tyhjälle tontille on suunnitteilla viiden perheasunnon rivitalo. Tontilla on asemakaavassa rakennusoikeutta 700 kerrosneliömetrin suuruiselle,  kaksikerrokselliselle rivitalolle.

Yksityishenkilöistä koostuva ryhmä haki ja sai kyseiselle tontille suunnitteluvarauksen ryhmärakennushankkeelle kaupungin yleisellä tontinvarauskierroksella vuonna 2012. Hankesuunnitelma hyväksyttiin kiinteistölautakunnassa viime vuonna ja tänä vuonna ryhmän on tarkoitus hakea rakennuslupaa.

Hankkeen vetäjä arkkitehti Tommi Kantanen Maunulasta kertoo, että hankkeen aikataulu ja ryhmän kokoonpano on elänyt matkan varrella. ”Tällä hetkellä olemme koonneet alustavaa ’kiinnostuneiden’ ryhmää, josta tulevat osakkaat valitaan/valikoituvat. Lopullista osakkaiden valintaa tai huoneistonjakomekanismia ei ole vielä päätetty, mutta taloudellinen sitoutuminen jo suunnitteluvaiheessa toimii ainakin yhtenä tekijänä. Koska kyseessä on kaupungin vuokratontti, tulee ryhmä ja siinä mahdollisesti tapahtuvat muutokset lisäksi hyväksyttää kaupungilla.”

Kantanen jatkaa: ”Kohteeseen ei tule myytäviä asuntoja vaan ryhmän osakkaat rahoittavat oman huoneistonsa osuuden. Hankkeessa tullaan käyttämään tontinvarausehtojen mukaisesti rakennuttajakonsulttia, joka hoitaa rakentamisen aikaiset rakennuttamistehtävät, kuten urakoitsijavalinnat.”

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Tommi Kantaseen sähköpostilla osoitteeseen: koivikkotie18@gmail.com.