Mantsalaiset tulevat Maunulaan

432

Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitos järjestää 24.8.-5.9.2015 Maunulassa projektikurssin ”Haasteena lähiö – asukastoiminta aluekehittämisessä”. Kurssi on tarkoitettu kaikkien Helsingin yliopiston ja Aalto yliopiston tiedekuntien perustutkinto-opiskelijoille, mutta se on ensisijaisesti suunnattu oman pääaineen perusopinnot suorittaneille opiskelijoille. Kurssille otetaan 20 opiskelijaa. Tarvittaessa karsintaperusteena ovat suoritetut opinnot sekä kurssin ennakkotehtävä.

Kaksi viikkoa kestävän projektikurssin teemana on aluekehittäminen urbaaneilla lähiöalueilla. Alueellinen eriytyminen ja vetovoiman heikentyminen ovat lähiöiden haasteita. Kurssilla perehdytään aluekehittämiseen urbaaneilla lähiöalueilla. Tämä toteutetaan tapaustutkimuksen muodossa. Kurssi sisältää asiantuntijoiden pitämiä vierailijaluentoja, kenttävierailuja sekä alueen kehittämisen konseptin luomisen.

Kurssilla tutustutaan alueiden kehittämisen haasteisiin ja kaupungin muutostekijöihin, kaupunkikulttuuriin ja kansalaistoimintaan sekä yhteiskunnan että kaupungin ja muiden toimijoiden näkökulmasta.

Opiskelijat kehittävät ryhmissä erilaisia alueen asukastoimintaan perustuvia aluekehittämisen konsepteja ja tutustuvat kehittämisprosessiin ideoinnista ongelmanratkaisuun sekä valmiin konseptin esittelyyn yhteistyökumppaneille. Siinä toteutetaan intensiivijaksolla ja työskentelyä on päivittäin klo 9-17. Osa päivästä on itsenäistä työskentelyä.

Kurssin aikana tuotetaan kehittämiskonsepteja pienryhmissä ja esitellään yhteistyökumppaneille kurssin viimeisenä päivänä järjestettävässä loppuseminaarissa.

Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitos järjestää kurssin Helsingin yliopiston Opettajien akatemian rahoituksella ja se toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen, Kulttuurikeskuksen, Nuorisoasiainkeskuksen, Helsingin yliopiston Tiedekulman ja eri asukastoimijoiden kanssa.

Ilmoittautumisaika on 01.08.15 klo 08.00- 16.08.15 klo 16.00

nimellä: Haasteena lähiö aluekehittämisen projektikurssi tai kurssitunnisteella: 56171.

Kurssille osallistuminen edellyttää ennakkotehtävän palauttamista

Kurssin opettajat:

Ilona Ogbeide gsm. 044 0831532,

Riikka Oittinen, gsm. 040 0420881

Aliisa Priha, gsm. 040 8465720

Opintojakson vastuuopettajana on Rami Ratvio, kulttuurimaantieteen yliopistonlehtori

email. etunimi.sukunimi@helsinki.fi

LISÄTIETOJA
Kurssimainos 83.91 KB