Kaupunki palkkasi viisi taiteilijaa päiväkoteihin

337

Helsingin varhaiskasvatusviraston ja kulttuurikeskuksen yhteinen hanke Snadien artsumpi stadi tuo taidetta näkyväksi lasten arjessa. Taidepilotti käynnistyy  Maunulan, Malminkartanon, Jakomäen, Kivikon ja Meri-Rastilan alueilla. Nämä alueet ovat myös Helsingin kulttuurityön mallin pilotointialueita. Taiteenaloista mukana hankkeessa ovat kuvataide, nukketeatteri, sanataide, sarjakuva sekä teatteritaide. Palkatut taiteilijat työskentelevät päiväkodeissa elokuun alusta vuoden loppuun asti.

– Keskiössä ovat lasten omat tuotokset, kertoo kulttuurisuunnittelija Reetta Sariola kulttuurikeskuksesta. – Aiemminkin on päiväkoteihin viety taide-esityksiä, mutta nyt haemme jotain uutta, jossa lapset pääsevät osallistumaan taiteen tekemiseen.

Taidehankkeet ovat taiteilijoiden, lasten ja henkilökunnan yhteisiä. Tavoitteena on vahvistaa helsinkiläislapsien mahdollisuutta toimia aktiivisina taiteentekijöinä sekä lisätä varhaiskasvatushenkilökunnan tietoa kulttuurista ja taiteesta osana varhaiskasvatusta. Myös taiteilijoiden työllistämismahdollisuuksia halutaan monipuolistaa.

LISÄTIETOJA
Kulken tiedote