Maunula ja Helsingin mallin haku

294

Taidelaitosten Helsingin mallin hankkeiden avustushaku vuodelle 2016 päättyi 12.6.2015. Määräaikaan mennessä avustushakemuksia jätettiin yhteensä 46 kpl. Jokaiselle pilotointialueelle suuntautui useampi hankehakemus, mukaan lukien Maunulaan. Hakemusten lukumäärässä oli suurta vaihtelua taiteenaloittain. Eniten hakemuksia saatiin näyttämötaidetta esittäviltä ammattiteattereilta ja teatteriryhmiltä.

Helsingin kulttuurikeskus työstää parhaillaan hakemusten tarkempaa käsittelyä. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää tuettavista hankkeista marraskuun kokouksessaan. Helsingin mallin hankkeet käynnistyvät vuoden 2016 alussa.

Pilotointialueiden asukkaille ja muille toimijoille järjestetään hakemuksia käsitteleviä aluekuulemisia syyskuun aikana.

LISÄTIETOJA
Helsingin malli