Asukastalo Saunabaaria esitetään siirrettäväksi järjestöille

262

Kaupunginhallitukselle esitetään kaupungin hallinnoimien asukastalojen kuten Asukastalo Saunabaarin ja Oulunkylän seurahuoneen siirtämistä järjestöjen ja yhteisöjen operoitavaksi vuoden 2016 alusta. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa maanantaina 21.9.2015, jossa se päätti panna asian pöydälle. Viimeksi asia oli kaupunginhallituksen käsittelyssä 19.1.2015. Kaupunginhallitus päätti 26.1.2015 palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Nyt käsittelyssä oleva esitys on 15.1.2015 esityslistan mukainen asukastalojen osalta.

Asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteet ja asukastalojen hallinnon järjestely

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä asukasyhdistysten ja kaupunginosaseurojen sekä asukastaloja ylläpitävien tahojen avustusten keskittämisen kaupunginhallitukselle ja samalla:

– hyväksyä erillisenä liitteenä olevat asukasosallisuuden avustuskokonaisuuden avustuslajit ja -kriteerit
– todeta, että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsitellyn Avustustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta avustusta hakevien moniavusteisten kaksikielisten järjestöjen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle

Samalla kaupunginhallitus päättää kehottaa:

– kaupunginkansliaa yhdessä sosiaali- ja terveysviraston ja kiinteistöviraston kanssa kartoittamaan halukkaat yhteisöt ja käynnistämään sopimusneuvottelut asukastalojen luovuttamiseksi järjestöjen ja yhteisöjen operoitavaksi vuoden 2016 alusta. Kaupungin nykyisin hallinnoimia asukastaloja luovutetaan yhteisöjen operoitavaksi vaiheittain sopimusten ja muiden yksityiskohtien selvittyä

– kaupunginkansliaa, sosiaali- ja terveysvirastoa ja kiinteistövirastoa laatimaan raportin kaupunginhallitukselle asukastalojen yhteisöille luovuttamiseen liittyvien sopimusneuvottelujen etenemisestä toukokuun 2016 loppuun mennessä.

LISÄTIETOJA
Esitys kaupunginhallitukselle 21.9.2015

Uutinen 15.1.2015: Ehdotus kaupungin asukastalojen siirtämisestä järjestöjen hallinnoitavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn

Kaupunginhallituksen päätös 26.1.2015: § 93 Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteet ja asukastalojen hallinnon järjestelyKaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteet ja asukastalojen hallinnon järjestely