Soten hallinnoimat asukastalot säilyvät

223

Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015 kokouksessa, että sosiaali- ja terveysviraston hallinnoimat ja resursoimat asukastalot (yhteensä kymmenen) säilyvät edelleen kaupungin omana toimintana ja niiden toiminnan suunnittelu ja tulevaisuuden kehittämistyö kytketään jatkossakin sote-viraston toimintaan. Näiden asukastalojen merkitys sosiaalisen kuntoutuksen, syrjäytymisen ennalta ehkäisyn ja työllistämisen matalan kynnyksen paikkoina on suuri. Vuoden 2017 alussa voimaan tuleva sosiaalihuoltolaki edellyttää työelämäosallisuutta, mikä perustelee myös asukastalojen toiminnan jatkumista kaupungin omana toimintana.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että laaditaan suunnitelma, miten asukastalojen verkostosta voidaan tehdä alueellisesti nykyistä kattavampi. Lisäksi selvitetään asukastalojen mahdollista roolia jalkautuvassa sosiaalityössä ja edellytyksiä asukastalojen yhteistyölle nuorisotoimen ja muiden hallintokuntien kanssa.

LISÄTIETOJA
Kaupunginhallituksen kokous 28.9.2015