Kaupunginosista innovaatioalustoja?

285

Uudenmaan maakuntahallitus myönsi 19.10.2015 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka:n kehittämishankkeelle ”Kehittämisverkostoista innovaatioalustoiksi” rahoituksen ehdollisena. Hanke tarvitsee vielä lisärahoitusta muilta toimijoilta.

Hankkeen tavoitteena on jo toimivaksi havaitun käyttäjälähtöisen, paikallisen kehittämisverkostomallin levittäminen ja skaalaaminen Helsingistä ja pääkaupunkiseudulta koko Uudellemaalle. Tavoitteena on luoda paikallisten kehittämistiimien verkosto ja hyödyntää näitä käyttäjälähtöisten innovaatioiden alustoina. Paikallistiimien tavoitteena on kehittää innovaatioita paikallisen hyvinvoinnin ja elinvoiman parantamiseksi kunkin alueen omista ominaispiirteistä käsin, vastaamaan kullakin alueella tärkeiksi nähtyihin ongelmiin. Innovaatioalusta kokoaa yhteen alueen toimijat, yritykset, kunnan ja rahoittajien edustajat.

LISÄTIETOJA
Uudenmaan maakuntahallituksen päätökset