Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti yleiskaavaehdotuksesta

291

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti tiistaina 10.11.2015 Helsingin yleiskaavaehdotuksesta. Kaupunkisuunnitteluviraston valmistelema yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Ehdotukseen tuli muutoksia keskuspuiston länsiosiin Hämeenlinnanväylän varrelle.

Yleiskaavasta

Yleiskaavalla vaikutetaan siihen, millainen Helsinki on vuosikymmenten kuluttua. Lautakunnan ehdotuksessa varaudutaan Helsingin kasvuun noin 865 000 asukkaan kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä. Kaavassa mahdollistetaan myös vähintään 170 000 uuden työpaikan sijoittuminen Helsinkiin.

Tulevasta rakentamisesta noin kolmannes on täydennysrakentamista, joka sijoitetaan erityisesti raideliikenteen solmukohtiin. Kolmannes sijoittuu uusille rakentamisalueille, kuten Malmin lentokentälle ja kolmannes kaupunkibulevardien varsille laajenevaan kantakaupunkiin.

Lautakunnan ehdotuksen mukaan kaupunkibulevardien mahdollinen toteuttaminen aloitetaan kohteista, jotka ovat taloudellisesti kannattavimpia ja liikenteellisesti toimivimpia. Lisäksi ennen toteuttamista selvitetään, miten rakentaminen bulevardien varrelle voidaan toteuttaa niin, etteivät liikenteen melu ja päästöt aiheuta asumiselle haittaa.

Erillisellä teemakartalla esitetty metsäverkosto huomioidaan virkistys- ja viheralueiden kehittämisessä. Lähtökohtana on säilyttää verkoston metsäinen luonne. Vartiosaaren tulevat ratkaisut päätetään käsittelyssä olevan osayleiskaavan yhteydessä. Rastilan leirintäalueelle etsitään korvaava paikka Helsingistä alueen jatkosuunnittelun yhteydessä. Aiemmin esitetty Uutelan alue ei tule kyseeseen, sillä lautakunta muutti sen yleiskaavassa virkistys- ja viheralueeksi.

Lautakunta teki muutoksia kaavakarttaan

Yleiskaavakartta koostuu 100 x 100 metrin kokoisista ruuduista, joille on määritelty pääkäyttötarkoitus.

Lautakunta teki muutoksia yleiskaavakartan merkintöihin. Pääsääntöisesti muutokset lisäävät virkistys- ja viheralueiden määrää. Lautakunta päätti myös mahdollistaa nykyistä tiiviimpää rakentamista eräissä kohteissa.

Lautakunnan käsittelyssä muutoksia tuli keskuspuistossa, Munkkivuoren-Talin alueella, Lauttasaaren Vattuniemessä, kantakaupungissa Mäntymäen kentän tuntumassa ja Nordenskiöldinkadun varrella, Oulunkylän Veräjämäessä, Tuomarinkylässä, Puistolassa ja Vuosaaressa.

Malmin lentokenttää koskeva muutosehdotus raukesi lautakunnassa.

Seuraavaksi kaavaehdotus asetetaan nähtäville, jolloin esimerkiksi kaupunkilaiset voivat kertoa mielipiteensä siitä. Ehdotuksesta tulevat muistutukset ja lausunnot käsitellään vielä kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Lopullinen yleiskaavaehdotus menee kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi loppuvuoden 2016 aikana.

Muutoksia Keskuspuiston länsiosiin rajoittuvalla alueella:

Silfverberg Outi + Rautava Risto:
Keskuspuiston keskiosa:
Hämeenlinnanväylän varressa, radan pohjoispuolella, radasta lukien toisen ja kolmannen sekä viidennen itä-länsisuuntaisen Kantakaupunki -merkinnällä olevan ruuturivin itäisin ruutu muutetaan viher- ja virkistysalueeksi (yhteensä 3 ruutua).

Silfverberg Outi + Rautava Risto:
Keskuspuiston pohjoisosa:
Hämeenlinnanväylän varressa, Pirkkolan urheilupuiston vieressä muutetaan pohjoisimman itä- länsisuuntaisen Kantakaupunki -merkinnällä olevan ruuturivin itäisin ruutu, pohjoisesta lukien neljännen ruuturivin itäisin ruutu sekä raidejokerilinjauksen eteläpuolisen ruuturivin itäisin ruutu viher- ja virkistysalueeksi (yhteensä 3 ruutua).

Silfverberg Outi + Rautava Risto:
Lisäys virkistys- ja viheraluemerkintään:
Virkistys- ja viheralueiden kehittämisessä huomioidaan yleiskaavan liitekartassa esitetty metsäverkosto. Lähtökohtana on säilyttää verkoston metsäinen luonne.

Lisätietoja lautakunnan yleiskaavaratkaisusta:

Risto Rautava, lautakunnan puheenjohtaja, Kokoomus p. 040 504 5851
Osmo Soininvaara, lautakunnan varapuheenjohtaja, Vihreät, p. 045 121 4559
Jape Lovén, lautakunnan jäsen, Sosiaalidemokraatit, p. 050 413 4013
Eija Loukoila, lautakunnan jäsen, Vasemmistoliitto, p. 040 585 8884
Tom Packalén, lautakunnan jäsen, Perussuomalaiset, p. 040 717 0787