Kuusikkotien ja Kuusikkopolun rakentaminen alkaa

275

Kuusikkotien, Kuusikkopolun sekä niihin liittyvien puistokäytävien rakentaminen alkaa marraskuussa 2015. Työ valmistuu kesällä 2016. Katurakentamisen myötä päästään alueen täydennysrakentaminen aloittamaan. Asemakaava on tullut voimaan 11.10.2013 ja yleisten töiden lautakunta hyväksyi katusuunnitelman 21.10.2015.

Työt alkavat puiden kaadolla puistokäytävän rakentamisen tieltä Maunulan yhteiskoulun eteläpuolelta. Talven aikana rakennetaan Kuusikkotielle ja Kuusikkopolulle uusia asuntotontteja palveleva hulevesiviemäri, kaukolämpöjohto sekä sähköverkon ja tietoliikenteen kaapeliputket.

Kadun pintarakenteet tehdään viimeisenä kesällä 2016.

Rakentamisesta vastaa Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara.

Lisätietoja hankekokonaisuudesta antaa tarvittaessa katu- ja
puisto-osaston projektinjohtaja Jarkko Karttunen, puhelin 09 310 38360

LISÄTIETOJA
Rakennusviraston tiedote