Olisiko Maunulasta kekseliääksi kaupunginosaksi?

314

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry eli Helka etsii kolmea kekseliästä kaupunginosaa. Helka avaa joulukuun 2015 aikana sähköisen haun, jossa haetaan kaupunginosaa (tai kaupunginosien yhteenliittymää) ratkaisemaan alueiden asukkaiden kokemia paikallisia ongelmia. Tavoitteena on, että ongelmiin löydetyt ratkaisut tai ”innovaatiot” olisivat yleispäteviä ja levittämiskelpoisia muihinkin kaupunginosiin. Myös yrityksiä toivotaan mukaan ratkaisujen kehittämisen prosessiin. Parhaimmillaan prosessit synnyttävät uusia palveluja tai yritystoimintaa.

Yksittäiset kaupunginosat tai kaupunginosien kehittämisverkostot, voivat hakea mukaan hankkeeseen. Kannustamme alueita ja kaupunginosayhdistyksiä hakemaan rohkeasti mukaan! Tavoitteena on, että alueet itse verkostojensa avulla ratkaisevat ongelmiaan. Ne saavat hankkeen myötä sparrausta ratkaisujen etsintään sekä tietysti myönteistä julkisuutta. Muut alueet ja kiinnostuneet voivat osallistua hankeaikana järjestettäviin avoimiin seminaareihin ja työpajoihin ja hyödyntää niiden antia oman toimintansa ja alueensa kehittämisessä. Sähköinen haku avataan joulukuun aikana ja se sulkeutuu tammikuun 2016 lopulla. Hankkeen ohjausryhmä valitsee tämän jälkeen hakijoiden joukosta kolme kehityskelpoisinta aluetta. Hakijoiden tulee olla juridisia toimijatahoja tai niiden yhteenliittymiä (esim. kaupunginosayhdistykset).

Hakuun voi valmistautua esimerkiksi järjestämällä asukastilaisuuden tai teettämällä asukaskyselyn koetuista ajankohtaisista ongelmista.Hakulomakkeessa tullaan pyytämään tiivistä kuvailua ainakin seuraavia asioita:

– ongelma, johon haetaan ratkaisua
– paikallisen vuorovaikutuksen ja viestinnän kanavat sekä välineet
– alueen toimija- tai kehittäjäverkostot
– alueen ulkopuolelta tulevat resurssit (henkilöitä tai rahoitusta)
– miten paikallista tietoa kerätään ja jalostetaan
– mitä on aiemmin saatu aikaan yhdessä

KEVEIN-hankkeeseensa, koko nimeltään ”Kehittämisverkostoista innovaatioalustoiksi”. Nimensä mukaisesti hanke sparraa ja tukee kaupunginosien asukas- ja toimijaverkostoja, tarkoituksena löytää lupaavia innovatiivisia ratkaisuja paikallisiin ongelmiin.

Nyt käynnistyvän hankekauden lopulla, elokuu- syyskuussa 2016, mukaan valittujen kolmen alueen löytämille innovaatio-aihioille pyritään etsimään myös jatkorahoitusta.

Hankkeessa koostetaan onnistuneen paikallisen innovaatiotoiminnan kriteeristö. Toimijoiden itsensä käyttöön muokataan tiivis tarkistuslista tai vastaava työkalu. Näiden avulla kaupunginosayhdistykset ja muut toimijat pystyvät kartoittamaan kehittämistä kaipaavat asiat ja tuomaan esiin jo olemassa olevia omia resursseja.

Lisätietoja: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja/ Helka ry
email: pirjo.tulikukka[at]helka.net tai p. 041-5222071