Voit vaikuttaa yleiskaavaehdotukseen 27.11.2015-29.1.2016

298

Helsingin uusi yleiskaavaehdotus on nähtävillä 27.11.2015-29.1.2016. Yleiskaavasta pääsee keskustelemaan suunnittelijan kanssa Laiturilla (Narikkatorilla) seuraavasti: ma-to 30.11.-3.12. kello 16–18. Tämän lisäksi tiistaisin 8.12., 15.2., 12.1., 19.1. ja 26.1. kello 16-18.

Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä – Virka Infossa (kaupungintalolla, Pohjoisesplanadi 11-13) – info- ja näyttelytila Laiturilla (os. Narinkka 2) – netissä: http://www.hel.fi/suunnitelmat ja http://www.yleiskaava.fi/yleiskaava/aineistot

Yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä. Siinä esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja maankäytön perustaksi. Kaava-alueeseen kuuluu koko Helsinki lukuun ottamatta Östersundomin aluetta ja tiettyjä osa-yleiskaavoja.

Yleiskaavaehdotuksesta voi tehdä kirjallisen muistutuksen, joka osoitetaan kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

Muistutuksia voi toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä joko
1) suoraan Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13, aukiolo: arkisin klo 8-16) 2) postitse osoitteella: Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki tai 3) sähköpostitse osoitteeseen: helsinki.kirjaamo[at]hel.fi Huom.aihekentän alkuun tulee kirjoittaa: Ksv/HEL 2015-012598

LISÄTIETOJA
Yleiskaava