Oulunkylän rivitalojen liiketila sai uuden tontinvuokrasopimukset

254

Kiinteistölautakunta päätti 10.12.2015 vuokrata Asunto-oy Oulunkylän Rivitaloille  Helsingin kaupungin 28.kaupunginosan (Oulunkylä, Maunula) asemakaavan muutoksen nro 12025 korttelin 28243 tonttia nro 1 vastaavan määräalan (pinta-ala noin 1953 m², os. Pirttipolku 4) tilasta 91-422-5-2 uudelleen ajalle 1.1.2016-31.12.2045.

Huhtikuun 1. päivästä 2017 alkaen vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951  on 100 siten, että perusvuosivuokra on 121 euroa vuodessa sekä sitä vastaava perusindeksi 100. Kunkin kalenterivuoden toisen neljänneksen alusta seuraavan kalenterivuoden ensimmäisen neljänneksen loppuun laskettava vuosivuokra tarkistetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100.

Liiketilojen (89k-m²) vuokra perustuu pääoma-arvoon 13 euroa/k-m² (ind. 1951 = 100) ja asuintilan (72 k-m²) vuokra perustuu pääoma-arvoon 22 euroa/k-m² (ind. 1951 = 100).

Vuokra maksetaan vuosittain neljässä yhtä suuressa erässä. Eräpäivät ovat 2.1., 1.4., 1.7. ja 1.10. Vuosivuokra 31.3.2017 saakka on 2312 euroa. Vuokrasta peritään 1.1.2016 – 31.12.2016 väliseltä ajalta 70 %. 1.1.2017 alkaen vuosivuokra peritään täysimääräisenä. Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokraa vuokra-alueen käyttötarkoituksessa, kaavamääräyksissä, rakennusoikeudessa tai muussa sellaisessa seikassa tapahtuvien muutosten johdosta.

Liiketontti 28243/1 on vuokrattu Asunto-oy Oulunkylän Rivitaloille sauna-, pesula- ja autotallirakennusta varten 31.12.2015 päättyvällä maanvuokrasopimuksella. Tontin nykyinen vuosivuokra on 1 354,49  euroa. Tontilla sijaitsee yksikerroksinen rakennus, jossa sijaitsee liiketarkoituksiin käytettävä myymälä, yksi asuinhuoneisto, sekä vuokralaisen käytössä olevat sauna, pesula ja autotallit. Liiketarkoituksiin käytettävän osan suuruus 89 k-m² ja asuintarkoitukseen käytettävän osan suuruus on 72 k-m².

Kaupunginvaltuuston 23.5.2012 hyväksymän ja 6.7.2012 lainvoiman saaneen asemakaavan muutoksen nro 12025 mukaan tontti 28243/1 kuuluu rivitalojen ja muiden kytkettyjen  rakennusten korttelialueeseen, joka on asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja puutarhakulttuurin kannalta arvokas kulttuurihistoriallinen kokonaisuus, jolla rakennukset sekä katu- ja pihamiljöö säilytetään Maunulan 1950-luvun aluekokonaisuuden osana.  Tontilla sijaitsevalle rakennusalalle saa asemakaavanmääräysten mukaan sijoittaa liike-, toimisto ja kokoontumistiloja sekä enintään yhden asunnon.

LISÄTIETOJA
Päätösehdotus 10.12.2015