Lauantaina 23.1 klo 13-15 Akkamäessä laskettelua ja rajankäyntiä Keskuspuistoon suunnitellun asuntoalueen rajoilla

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkamäki on Maunulan eteläpuolella Keskuspuistossa ent. hyppyrimäen lähellä. Tarkoitus olisi kohdata Keskuspuiston käyttäjiä ja sen säilyttämisen puoltajia yleiskaavaehdotuksessa suunnitellun asuntoalueen rajoilla. Asuntoalueen nurkka on 20 metriä Akkamäen yläpäästä. Rajoille laitetaan banderolleja ja muovinauhaa ja avataan hankeen ladut tai polut rajoja pitkin, jos vain jaksetaan.

Helsingin uuden yleiskaavan laadintaan voi vaikuttaa tekemällä muistutuksen 29.1.2015 mennessä. Mielestämme Maunulan majan lähialueen kehittäminen monipuolisena liikunnan ja luontoharrastusten alueena on tärkeää. Kaavaehdotuksessa on Metsäläntien pohjoispuolelle tehty asuntorakentamisaluevaraus (12 ha) keskuspuistoon. Mielestämme esitetystä asuntoaluevarauksesta tulisi luopua.

Tule lauantaina Akkamäkeen, allekirjoita Keskuspuistoa puoltava muistutusteksti mäessä tai allekirjoita vastaava addressi Maunulan Mediapajalla.

Tule mukaan puolustamaan tärkeää viheraluetta.

Maunulan asukkaat:

Matti Arponen Matti Pallasvuo

s-posti:

nimi.nimi@iki.fi nimi.nimi@kolumbus.fi