Kekseliäitten kaupunginosien haku päättyy ma 29.2.

320

Kehittämisverkostoista Innovaatioalustoiksi (KEVEIN) hankkeessa etsitään kolmea kekseliästä kaupunginosaa tai niiden yhteenliittymää, joiden kehittämisverkostoja tuetaan alueellisen ongelman tai kehityskohteen innovatiivisessa ratkaisemisessa. Ehdotukset hankkeeseen jätetään netin kautta ja haku päättyy ma 29.2.2016.

Kehittämisverkostoista pyritään luomaan nk. innovaatioalustoja eli edistyksellisiä toimintaympäristöjä, jotka kykenevät pitkällä aikajänteellä kehittämään ja toteuttamaan uusia tai entistä parempia ideoita ja ratkaisuja alueellisiin ongelmiin. Ratkaisut voivat olla sosiaalisia ja/tai elinkeinovaikutuksia omaavia innovaatioita. Esimerkkejä voisi olla ryhmäkorjaushankkeet, kaupunkitapahtumat, vaihtotalouden sovellukset, uudet palvelu- tai toimintamallit tai vaikkapa yhteisöllisyyttä edistävä ratkaisut. Parhaimmassa tapauksessa ratkaisuihin osallistuu monitoimijainen verkosto (asukkaat, yhdistykset, yritykset, julkinen sektori, rahoittajat), joiden tuottavaksi osoittautuva toimintamalli vakiintuu alueella pitkän aikajänteen käytännöksi.

Kuka voi hakea?

Kaikki alueensa kehittämisestä kiinnostuneet kaupunginosayhdistykset, kaupunginosien yhteenliittymät, yritykset, kehittämisryhmät ja muut paikalliset toimijat ovat tervetulleita osallistumaan hakuun. Ainut kriteeri on, että haussa on oltava mukana jokin juridinen toimija kuten kaupunginosayhdistys. Yksityishenkilönä ei siis voi lähteä mukaan hakuun, mutta kuka tahansa voi kuitenkin liittyä oman alueensa kehittämisverkostoon. Julkishallinnon edustajat eivät voi hakea hankkeeseen, mutta voivat hekin olla osa kehittämisverkostoa. Haku päättyy 29.2.2016, jonka jälkeen hankkeen ohjausryhmä valitsee kolme ehdotusta jatkoon.

Ensisijaisesti mukaan toivotaan kehittämisverkostoja, joilla on jo entuudestaan monipuolista kokemusta paikallisesta kehittämisestä. Alueella havaittu ja ratkaistavaksi ehdotettu ongelma voi liittyä esim. kestävään kehitykseen, alueen ikärakenteeseen liittyviin haasteisiin, palvelutarjonnan puutteisiin, korjaushankkeisiin, turvallisuuteen, viihtyisyyteen, yhteisöllisyyden kehittämiseen, työttömyyteen, maahanmuuttajien ja pakolaisten integrointiin tai mihin tahansa alueella tärkeäksi koettuun teemaan.

Hankehakulomake

LISÄTIETOJA
Kevein -hankkeen sivut