Kaupunkitutkimuksen päivät 28.29.4. Tieteiden talolla

283

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään neljännentoista kerran Helsingissä Tieteiden talolla 28.-29.4.2016. Vuoden 2016 kaupunkitutkimuspäivien teema on Toimijoiden kaupunki. Kaupunki rakentuu eri toimijoiden yhteistyön ja ristiriitojen tuloksena. Päivien kansainvälinen kutsuvieraspuhuja on Dr.-Ing Elke Becker (Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin). Parhaillaan on käynissä esitelmien haku  seminaariin ja se päättyy tiistaina 1.3.2016. Maunulassakin muotoillaan esityksiä seminaariin.

Suomessa kaupunkien pitkällä suunnitteluhistorialla ja suunnittelun toimijoilla on ollut ja on edelleen merkittävä osuus kaupungin ja kaupunkiympäristön parantamisessa. 2000-luvulla toimijoiden suhteet ovat muotoutumassa uudelleen. Yksityisten toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan vaikutus suunnitteluun on lisääntynyt. Mistä kaupunkilaisten lisääntynyt aktiivisuus kertoo? Onko se osoitus lisääntyneestä demokratiasta ja halusta lisätä yhteisöllisyyttä? Vai onko kysymys hiipuvasta hyvinvointivaltiosta ja politiikan toimimattomuudesta, jossa kaupunkilaisten ja kansalaisjärjestöjen on yhä enemmän otettava vastuuta kehityksestä? Myös yksityisten toimijoiden ja pääomien vaikutus suunnitteluun ja hallintoon on kasvussa. Ovatko uudet kaupunkitoimijat paras tapa lisätä sosiaalista pääomaa, verkostoitumista, luottamusta ja yhteisen hyvän jakamista? Päivillä tarkastellaan kaupunkia monitieteisesti eri toimijoiden näkökulmista.

Päivien järjestelyistä vastaa Yhdyskuntasuunnittelun seura (YSS) yhteistyössä Kaupunkitutkimuksen seuran (SKTS) ja Tulevaisuuden tutkimuksen seuran (Tutuseura) kanssa.

Ilmoittaudu seminaariin

Lähetä esityksesi tiivistelmä (max 200 sanaa) seminaariin

Työryhmä: Kaupunginosatoimijat uusien ideoiden lähteinä ja positiivisen muutoksen tuottajina

Kaupunkitutkimuspäivien kotisivut