Maunula, Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön kaavaluonnos

269

Täydennetty Maunulan Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön kaavaluonnososallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa (mm. täydennetty kartta suunnittelualueesta ja asemakaavaluonnos) on esillä 1.–24.3.2016 Maunulan kirjastossa (Suursuonlaita 6), Info- ja näyttelytila Laiturilla (Narinkka 2) ja kaupunkisuunnitteluvirastossa (Kansakoulukatu 3, 1. krs).

Esittely- ja keskustelutilaisuus on ma 7.3.klo 17.30 Ratikkanäyttelyssä Laiturilla, Narinkka 2. Näyttelyssä on esillä mm. Raide-Jokerisuunnitelman pitkä pienoismalli ja muuta Raide-Jokeriin liittyvää aineistoa.

Lisäksi kaavan valmistelijat ovat tavattavissa Maunulan kirjastossa 21.3.2016 klo 18–19.30 ja kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.

Mielipiteet täydennetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta tulee esittää viimeistään 31.3.2016.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoitteena on, että ehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2016 lopulla.

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana. Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltävänä vuonna 2017

LISÄTIETOJA
Kaupunkisuunnitteluvirasto