Uuden Maunula-talon toimintaa suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa

149

Maunula-talon toiminnan keskeisiä tavoitteita on asukkaiden osallistuminen niin suunnitteluun kuin talon sisältöjen tuottamiseen. Talosta suunnitellaan tiedon, taidon, oppimisen ja kulttuurin taloa, jossa Helsingin kaupunginkirjaston, nuorisoasiainkeskuksen ja työväenopiston toimintojen on tarkoitus lomittua kaikilla tasoilla. Maunula-talo valmistuu joulukuussa 2016 osoitteeseen Metsäpurontie 4. Talon huoneistoala tulee olemaan noin 2200 htm2.

Ensimmäistä kertaa Helsingissä asukkaat ovat mukana suunnittelemassa osallistuvan budjetoinnin avulla kolmen viraston palveluita. Maunula-talon verkkokysely toiminnan sisällöistä avautui 26.2.2016 maunulatalo.fi -sivuilla.

Maunula-talon toiminnan ideointiin voi osallistua myös Maunulan S-Marketissa maanantaina 29.2. kello 14–16 ja torstaina 3.3. kello 16–18 sekä Maunulan jääjuhlassa 6.3, jossa ideoita keräävät talon tulevat toimijat. Asukkaita osallistetaan ideointiin myös jalkautumalla paikallisiin päiväkoteihin, kouluihin ja senioritaloihin.

Osallistuvassa budjetoinnissa Maunula-talon tulevasta toiminnasta päätetään asukkaiden kanssa. Ideoita kerätään ja jalostetaan toimintaehdotuksiksi yhdessä talon tulevien käyttäjien kanssa. Rahat ja resurssit jaetaan kaikille avoimen äänestyksen perusteella.

Myös Maunula-talon tunnus valitaan kaupunkilaisten ehdotusten pohjalta. Tunnus valitaan yleisöäänestyksen ja valintaraadin valintojen pohjalta saadulla kokonaispisteytyksellä, jossa raadin valintojen painoarvo on 60% ja yleisöäänestyksen 40%.

Verkkokyselyyn vastaamalla kaupunkilaiset voivat kertoa toiveitaan ja näkemyksiään, mitä toimintaa talossa tulisi olla. Verkkokyselyn vastaukset kootaan huhtikuussa ja niistä jalostetaan kevään työpajoissa konkreettisia toimintaehdotuksia. Työpajat ovat kaikille avoimia.

Äänestys Maunula-talon tunnuksesta on auki 26.12.–15.3. ja verkkokysely on avoinna 26.2.–31.3.2016 osoitteessa maunulatalo.fi. Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan tabletti.

LISÄTIETOJA
maunulatalo.fi