Helsingin osallisuusmallia voi kommentoida asukasillassa

334

Torstaina 22.9 klo 16-18 järjestetään Helsingin osallisuusmallia koskeva kaikille avoin asukasilta Myllypurossa klo 16-18 AFRO-EURO monitoimikeskuksessa, Kivensilmänkuja 2. Osallisuuspajat pidettiin 2.-3.9. ja nyt pajoissa syntyneitä malleja on kommentoitu asukastilaisuuksissa 13.9. Laiturilla, 15.9. Malmilla ja 20.9. Kanneltalolla. Tilaisuuksista kerätty materiaali löytyy oheisesta linkistä.

Valmistelun tilanne näyttää kalvosarjan perusteella tältä:

Ehdotus osallisuuden periaatteiksi:

 • Kuntalaisten osaamisen ja asiantuntemuksen hyödyntäminen: Helsinkiläiset ovat osaavia ja haluavat auttaa. Helsinki kutsuu ihmisiä mukaan ja menee ihmisten luokse. Kuntalaisten kanssa toimiminen kuuluu jokaiselle työntekijälle.
 • Omaehtoisen toiminnan tuki: Helpotetaan ihmisten omaehtoista tekemistä ja tarjotaan sille apua ja tukea.
 • Yhdenvertaiset mahdollisuudet: Helsinki tukee erityisesti heikommassa asemassa olevien ihmisten ja alueiden osallistumista.

Edellytykset

 • Hallinnon avoimuus
 • Selkokielinen ja monikanavainen viestintä
 • Osallistuva suunnittelu ja budjetointi
 • Käyttäjä- ja asukasraadit
 • Asiakaspalautekäytänteet
 • Toimivat aloitekäytännöt
 • Kansalaistoiminnan kannuste- ja tukimenettelyt

Osallisuusnäkökulmia ja tavoitteita

 • Hyväksytään kaupungin toimintojen erilaisuus. Siksi osallisuudesta kirjataan hallintosääntöön periaatteet, joita toimialat toteuttavat eri keinoin, esim. käyttäjäraadit.
 • Yhteiskehittämispäivien perusteella toteutetaan kokeiluja vuoden 2017 aikana (Vuosittainen) raportointi lautakunnille ja valtuustolle osallisuuden toteutumisesta sis. osallistava suunnittelu, asiakastyytyväisyys, valitukset, aloitteet, vapaaehtoistoiminta ja yhdenvertainen osallisuus
 • Toimialajohtaja vastaa osallisuuden toteutumisesta palveluissa ja suunittelussa, pormestaristolla taas on vahva rooli asukkaiden aloitteiden edistämisessä ja alueellisessa vuorovaikutuksessa.
 • Luodaan selkeä alueellisen vuorovaikutuksen malli ja aluejako. Yhteiskehittämisessä nousee vahvasti kuntalaisten ja yhteisöjen ideoita ja aloitteita tukevien koordinaattoreiden tarve.
 • Osallistuva budjetointi: Jatketaan nuorten RuutiBudjettia. Lisätään osallistuvaa suunnittelua (esim. Maunula-talo). Toteutetaan 2017-18 kokeilu alueellisesta osallistuvasta budjetoinnista, jossa yli 13-vuotiaat kuntalaiset äänestävät suoraan ehdotuksista.
 • Palvelutilojen käyttöoikeus kuntalaisille, poikkeuksia vain esim. potilasturvallisuuden perusteella. Maksujen ja varauskäytäntöjen yhtenäistäminen. (johtajisto 7.9.2016)
 • Yhden luukun periaate vapaaehtoistoimintaan. Malli käyttöön 1.6.2017.

LISÄTIETOJA
Osallisuuden kehittyvä kalvosarja

Helsingin osallisuusmallin sivut