Oulunkylän seurakunta luopuu Maunulan kirkosta

805

Hufvudstadsbladet kirjoitti 5.11.2016 numerossa, että Petruksen ruotsinkielinen seurakunta ottaa haltuunsa Maunulan kirkon. Oulunkylän seurakunta on valmis luopumaan yhdestä (neljästä) kirkostaan. Kirkkovaltuuston hyväksyy 8.12.2016 talousarvion, jonka puitteissa seurakuntien säästösuunnitelmat toteutetaan. Seurakuntien 15 miljoonan euron säästösuunnitelma kolmelle vuodelle edellyttää luopumista joistakin kiinteistöistä.

Ruotsinkielinen Petruksen seurakunta joutuu pois tiloistaan Huopalahden kirkolla. Pohjois-Haagan kirkko puretaan sisäilmaongelmien takia. Siinä toiminut suomenkielinen seurakunta muuttaa Huopalahden kirkolle, jossa Petruksen seurakunnalla on ollut kaksi kerrosta. Petrus on ainoa seurakunta, jolla ei ole ollut omaa kirkkoa.

Oulunkylän seurakuntaneuvoston 7.11.2016 päätöksen mukaan Maunulan kirkon käyttö jaetaan Oulunkylän seurakunnan ja Petruksen kesken 20%/80% suhteessa. Helsingin seurakuntayhtymä omistaa Helsingin alueella olevat kirkon kiinteistöt ja vuokraa niitä edelleen sisäisellä vuokralla seurakunnille.

Maunulassa asuvat seurakuntalaiset toivovat avointa tiedottamista asiasta ja keskustelutilaisuutta kirkon tulevasta käytöstä ennen vuodenvaihdetta. Samalla tunnetusti tolerantit maunulalaiset toivottavat ruotsinkieliset tervetulleeksi Maunulaan, kunhan Maunulan asukkaiden tarpeita ei unohdeta.

Petruksen seurakunta on ollut tähänkin asti käyttänyt Maunulan kirkkoa 2000-luvun puolesta välistä lähtien. Petruksen kanslia ja sali sijaitsevat Huopalahden kirkossa.

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu 8.12.2016 käsittelemään Helsingin seurakuntayhtymän talousarviota kaudelle 2017-2019. Kirkkovaltuusto päättää talousarviosta samana päivänä.

Asiaan on vaikuttanut Pohjois-Haagassa sijaitsevan Hakavuoren kirkon sulkeminen sisäilmaongelmien takia. Kirkon purkamista selvitetään ja asuntorakentamista tontille. Tällöin Haagan seurakunta tarvitsee lisätilaa Huopalahden kirkolta, ja siksi Petrus joutuisi lähtemään Huopahden kirkolta.

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 7.11.2016, pykälä 107

Oulunkylän seurakuntaneuvosto kokoontuu 9.12.2016 käsittelemään talousarvion toteuttamista omalta osaltaan.

Oulunkylän seurakuntaneuvosto käsitteli 7.11.2016 vuoden 2017 talousarviota ja päätti tehdä sen tekstiin muutoksen investointisuunnitelman kirjallisessa osiossa sivulla 115 oleva virke ”Seurakunta on päättänyt luopua Maunulan kirkkokiinteistöstä, joka siirtyisi Petrus församlingenin käyttöön.” kuuluisi: ”Seurakunta neuvottelee Maunulan kirkkokiinteistön siirtymisestä Petrus församlingenin käyttöön siten, että Oulunkylän seurakunnalla säilyy 20% käyttöoikeus.”

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 07.03.2016, pykälä 30

”Helsingin seurakuntayhtymässä on asetettu tavoitteeksi saavuttaa 15% säästöt henkilöstö- ja toimintamenoissa vuoteen 2018 mennessä. Tavoite on, että säästöt pystytään toteuttamaan siten, että ensimmäisenä vuonna säästötaso on 3% prosenttia, toisena 5% ja kolmantena 7%. Oulunkylän seurakunnan osalta tämä tarkoittaa sitä, että vuonna 2018 kehysmääräraja on noin 330 000 euroa alhaisempi kuin vuonna 2015.”

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 09.02.2016, pykälä 18

”Oulunkylän seurakunnan alueella on neljä kirkkoa (Oulunkylä, Oulunkylän vanha kirkko, Maunula ja Käpylä).

Ennen päätöstä kirko(i)sta luopumisesta on syytä käydä keskustelu siitä, millaisia strategisia ratkaisuja, keinoja ja tavoitteita asetamme toiminnalle tulevina vuosina – millaisia toimitiloja tarvitsemme ja mikä on tarvittava henkilöstön määrä tulevaisuudessa. Lisäksi on tarkasteltava tilojen nykyisiä käyttöasteita sekä niiden muuntautumiskykyä ja mahdollista tilojen yhteiskäyttöä alueen muiden toimijoiden kanssa.”

LISÄTIETOJA
HBL 5.11.2016: Kyrkor flyttar i rockad när pengar sparas  

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 12.09.2016, 80 §, talousarvio 2017-2019

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto 
Pöytäkirja 7.3.2016 30 §, säästötavoitteiden saavuttaminen 2016-2018 (Toimintakulttuurin muutos)
 

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 09.02.2016, 18 §Toimintakulttuurin muutokseen liittyvä tila- ja henkilöstösuunnittelu

Uutinen 17.3.2016: Oulunkylän seurakunta päätti säästötoimenpiteistä  

Uutinen 20.12.2015: Seurakunnat rahavaikeuksissa – Helsingissä voi tulla jopa kirkkoja myyntiin

Uutinen 5.10.2015: Myydäänkö Oulunkylän kirkko?