Keskustelutilaisuus Maunulan kirkon tulevaisuudesta

444

Oulunkylän seurakunta kutsuu seurakuntalaisia ja alueen toimijoita ke 30.11. klo 17.30-18.30 keskustelutilaisuuteen Maunulan kirkon tulevaisuudesta. Paikalla ovat Oulunkylän seurakunnan kirkkoherra Ulla Kosonen ja Petruksen kirkkoherra Daniel Björk.

Kirkkoherra Ulla Kososen mukaan syksyllä 2016 on neuvoteltu Oulunkylän seurakunnan ja ruotsinkielisen Petrus seurakunnan kesken siitä, että Petrus siirtäisi lisäksi kirkkoherranvirastonsa ja keskeiset toimintonsa Maunulan kirkolle. Samalla Oulunkylän seurakunnalle jää kirkon käyttömahdollisuus yhteistyön ja -käytön hengessä. Kuluja jakamalla voimme varmistaa toiminnan kehittämisen ja vahvistamisen myös tulevaisuudessa. 

Petruksen muutto tapahtuisi mahdollisesti syksyllä 2017. Senkin jälkeen suomenkielinen toiminta jatkuu Maunulan kirkolla.

Alustavasti on kaavailtu, että Oulunkylän seurakunta keskittää ryhmätoimintaansa torstaipäivään siten, että pikkulapsiperheiden muskarit jatkuvat entiseen tapaan aamupäivisin. Iltapäivisin tilat ovat erilaisten ryhmien käytössä, mm. eläkeikäisten päiväpiiri. Päivällä kirkolla olisi tarjolla edullinen omakustannelounas. Illalla tiloissa voi olla pienryhmiä ja varhaisnuorten kerhotoimintaa. Diakoniatyöntekijä on jatkossakin tavattavissa kirkolla sovittuina aikoina. Maunulan kirkko on edelleen mm. hautajaiskäytössä.

Kirkolla kokoontuvalle partiolippukunta Vuokoille on tarkoitus varmistaa oma toimitila myös jatkossa. Isoskoulutus sen sijaan siirtyy mahdollisesti nuorisotila Kakkoseen.

Sunnuntain jumalanpalvelukset muuttuisivat uudessa mallissa alkavaksi klo 12 nykyisen klo 16 sijaan.

Keskustelu Maunulan kirkon tulevaisuudesta käynnistyi lauantaina 5.11.2016 Hufvudsbladetissa (HBL 5.11.2016, sivu 6) olleesta artikkelista, joka käsitteli Petruksen muuttoa Maunulan kirkkoon.

Oulunkylän seurakuntaneuvosto käsitteli 7.11.2016 vuoden 2017 talousarviota ja päätti tehdä sen tekstiin muutoksen investointisuunnitelman kirjallisessa osiossa sivulla 115 oleva virke ”Seurakunta on päättänyt luopua Maunulan kirkkokiinteistöstä, joka siirtyisi Petrus församlingenin käyttöön.” kuuluisi: ”Seurakunta neuvottelee Maunulan kirkkokiinteistön siirtymisestä Petrus församlingenin käyttöön siten, että Oulunkylän seurakunnalla säilyy 20% käyttöoikeus.”

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli vuoden 2017 talousarviota edellisen kerran 12.9.2016, jolloin seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä talousarvion.

Helsingin seurakuntien yhteisen seurakuntaneuvoston esityslistassa 24.11.2016 Asianro 22:ssa on Oulunkylän seurakuntaa koskeva teksti:

”Oulunkylän seurakunta puoltaa talousarviota sillä muutoksella, että investointisuunnitelmassa seurakunta on päättänyt luopua Maunulan kirkkokiinteistöstä, joka siirtyisi Petrus församlingenin käyttöön. Seurakunta kuitenkin neuvottelee Maunulan kirkkokiinteistön siirtymisestä Petrus församlingenin käyttöön siten, että Oulunkylän seurakunnalla säilyisi 20 % käyttöoikeus. Päätös asiasta tehdään kevään 2017 aikana.”

LISÄTIETOJA

Uutinen 11.11.2016 Oulunkylän seurakunta luopuu Maunulan kirkosta  

HBL 5.11.2016: Kyrkor flyttar i rockad när pengar sparas  

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 7.11.2016 Pykälä 107 

107 § Lausunnon antaminen talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2017-2019

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää kokouksessaan 7.11.2016 puoltaa
Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarviota sekä talous- ja toimintasuunnitelmaa 2017–2019 ja henkilökuntaliitettä 2017–2019, ja antaa tämän lausuntonaan seurakuntayhtymän yhteiselle
kirkkoneuvostolle (YKN) ja yhteiselle kirkkovaltuustolle (YKV).

Käsittely

Keskustelun aikana esittelijä muutti päätösesitystään: Seurakuntaneuvosto päättää kokouksessaan 7.11.2016 puoltaa Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarviota sekä talous- ja toimintasuunnitelmaa 2017–2019 ja henkilökuntaliitettä 2017–2019, sillä muutoksella, että investointisuunnitelman kirjallisessa osiossa sivulla 115 oleva virke ”Seurakunta on päättänyt luopua Maunulan kirkkokiinteistöstä, joka siirtyisi Petrus församlingenin käyttöön. ” kuuluisi: ”Seurakunta neuvottelee Maunulan kirkkokiinteistön siirtymisestä Petrus församlingenin käyttöön siten, että Oulunkylän seurakunnalla säilyy 20% käyttöoikeus. Päätös asiasta tehdään kevään 2017 aikana.” Vastaavat tekniset muutokset suunnitelman sivuille 113 ja 114. Seurakuntaneuvosto antaa tämän lausuntonaan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (YKN) ja yhteiselle kirkkovaltuustolle (YKV).

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 12.09.2016 Pykälä 80

Talousarvio 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2019

Päätösehdotus
Seurakuntaneuvosto päättää
(1) hyväksyä talous- ja toimintasuunnitelman 2017–19;
(2) hyväksyä talousarvion vuodelle 2017.

Päätös
Hyväksyttiin liitteen mukaiset toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio.

Kehysmääräraha.

Helsingin seurakuntayhtymältä tuleva kehysmääräraha, joka on vuodelle 2017 kokonaisuudessaan 2 484 000 euroa. Kehysmääräraha on noin 129 000 euroa edellisvuotta pienempi ja noudattaa näin yhtymän suunnittelemaa kolmena vuonna tapahtuvaa asteittaista kehysmäärärahan supistamista. Kokonaisuudessaan supistusasteen on sovittu olevan 15% vuoden 2015 tasosta vuoden 2018 loppuun mennessä.

… kiinteistömenot. Vuodelle 2017 saamme tilamäärärahaa 652 000 ja maksamme sisäistä vuokraa 622 000. Tämä tarkoittaa tilakuluissa 30 000 euron säästöä, jonka seurakunta voi käyttää toimintaan.