Oulunkylän seurakunnalla jäänee 20 % käyttöoikeus Maunulan kirkkoon

303

Oulunkylän seurakunta puoltaa Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarviota sillä muutoksella, että investointisuunnitelmassa Oulunkylän seurakunta on päättänyt luopua Maunulan kirkkokiinteistöstä, joka siirtyisi Petrus församlingenin käyttöön. Oulunkylän seurakunta kuitenkin neuvottelee Maunulan kirkkokiinteistön siirtymisestä Petrus församlingenin käyttöön siten, että Oulunkylän seurakunnalla säilyisi 20 % käyttöoikeus. Päätös asiasta tehdään kevään 2017 aikana. Muutos huomioidaan seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmassa.

Helsingin seurakuntayhtymässä on asetettu tavoitteeksi saavuttaa 15% säästöt henkilöstö- ja toimintamenoissa vuoteen 2018 mennessä. Tavoite on, että säästöt pystytään toteuttamaan siten, että ensimmäisenä vuonna säästötaso on 3% prosenttia, toisena 5% ja kolmantena 7%. Oulunkylän seurakunnan osalta tämä tarkoittaa sitä, että vuonna 2018 kehysmääräraja on noin 330 000 euroa alhaisempi kuin vuonna 2015.

Oulunkylän seurakunnan menot olivat vuonna 2015 3,06 milj. euroa, vuonna 2016 noin 2,93 milj. euroa ja talousarviossa vuodelle 2017 2,74 milj. euroa. Toimintamenojen vähentäminen tapahtuu tilakustannuksia ja henkilöstömenoja vähentämällä.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 12.10.2016 hyväksyä omasta puolestaan lausunnoille lähetettäväksi vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2017−2019 toiminta- ja taloussuunnitelman. Yhteinen kirkkoneuvosto pyysi samalla seurakuntaneuvostoilta lausunnot 10.11.2016 mennessä.

Määräaikaan mennessä 20 seurakuntaa on antanut lausunnon ja ne ovat liitteenä. Lausunnoissa 10:ssä puolletaan hyväksymistä ilman kysymyksiä tai kommentteja (Johannes, Kallio, Kannelmäki, Malmi, Matteus, Paavali, Pakila, Pitäjänmäki, Vartiokylä ja Vuosaari).

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 25.11.2016 hyväksyä Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2017–2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen ja esittää ne yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 8.12.2016 hyväksyä Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2017-2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen ja henkilökuntaliitteen.

KOMMENTTI PETRUS FÖRSMLINGENIN VUOSIEN 2017-2019 TOIMINTASUUNNITELMAEHDOTUKSESTA ANTAMAAN LAUSUNTOON

Petruksen seurakunnan arvio on, ettei talous- ja toimintasuunnitelmaan varattu €200 000 tule riittämään Maunulan kirkon edellyttämien korjaus- ja muutostöiden kustannusten kattamiseen. Petrus arvio, että
kustannusten määrä tulisi nousemaan 400 000 euroon.
Nyt kun Maunulan kirkon muutos- ja korjaustarpeita on selvitetty ja niistä on keskusteltu Petruksen kanssa, voidaan arvioida, että kustannukset voivat kohota 400 000 euroon. Tarvittavat varat voidaan ottaa kohdistamattomiin hankkeisiin varatusta €4 miljoonan erästä, jolla on varauduttu kattamaan juuri näitä toimintakulttuurin muutoksen myötä toteutettavien tiloista luopumisten ja tilojen muutosten aiheuttamia sellaisia kustannuksia, joita ei talousarvion laadintahetkellä ole voitu riittävän tarkasti arvioida.

LISÄTIETOJA
Yhteinen kirkkoneuvosto, pöytäkirja 24.11.2016 Pykälä 349: Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2017–2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen

Yhteinen kirkkovaltuusto Pöytäkirja 08.12.2016 Pykälä 78: Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2017-2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto, pöytäkirja 07.03.2016 Pykälä 30: Säästötavoitteiden saavuttaminen 2016-2018 (Toimintakulttuurin muutos)

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto, pöytäkirja 12.09.2016 Pykälä 81: Toimintakulttuurin muutos 

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto, pöytäkirja 12.09.2016 Pykälä 80: Talousarvio 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2019