123. aluefoorumi: Kaupunginosien tulevaisuus

286

Maunulan 123. aluefoorumi pidettiin maanantaina 20.2.2017. Tilaisuudessa käytiin keskustelua kaupunginosien tulevaisuudesta. Millainen asuinpaikka Maunula on vuonna 2030? Tilaisuudessa Simo Sankari esitteli Pakilan tulevaisuuden suunnittelua ja Christian Sannemann Arabianrannan asukasvuorovaikutusta. Jouko Jauko esitteli Maunulan yhteiskoulun ja sen Helsingin matematiikkalukion kehittämistä.

Jatkossa tavoitteena on työstää vuoden aikana Maunulalle tulevaisuuden kuva, Visio 2030.

Maunulan edellisen tulevaisuuden kuvan laativat Maunula-Seura ja Maunulan Asukasyhdistys keväällä 2002. Tätä ennen tehtiin useita Maunulan SWOT-analyysejä (vahvuudet, heikkoudet, tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat), joista ensimmäinen tehtiin 1997, toinen Saunabaarin keskustan toimitilakriisin (seitsemän liikettä lopetti toimintansa Saunabaarin keskustassa vuoden aikana) yhteydessä kesällä 1998 ja kolmas  kesällä 1999 tuolloin valmisteilla olevaa Yleiskaava 2002:ta ja sen lokakuun 1999 yleiskaavapajoja varten. Näiden pohjalta kiteytyi Maunulan keskustan suunnitteluprosessin yhteydessä 2000-luvun alussa tulevaisuuskuva, jossa tavoitevuosi oli itsenäisyyden juhlavuosi 2017. Ks. Maunulan Visio 2017.

Katso tilaisuuden valokuvat4.36 MB

Katso pdftilaisuuden johdantokalvot2.09 MB

Simo Sankarin pdfesitys Pakilan tulevaisuuden tulevaisuuden suunnittelusta1.46 MB 

Jouko Jauhiaisen esitys pdfMaunulan yhteiskoulun kehittämisestä6.5 MB  

OHJELMA

18.00-18.10 Johdanto, miten tulevaisuutta on suunnitteltu Maunulassa

18.10-18.30 Pakilan tulevaisuustoimikunnan esittely, Simo Sankari

18.30-18.50 Arabianrannan tulevaisuusajattelua, Christian Sannemann

19.00-19.15 KAHVITAUKO

19.15-19.35 Keskustelu asuinalueen tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä


Aika: Ma 20.2.2017 klo 18-20 
Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).

LISÄTIETOJA
Maunulan asukasyhdistysten visio 2017  

Maunulan keskustan suunnitteluprosessin ”pelisiirrot” 1999-2009 

Kaupunkisuunnitteluvirasto (12/2016) yleiskaavan toteuttamis- ja investointiohjelman luonnos 

Tuula Vesala (2017) Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen Kööpenhaminassa ja Tukholmassa  

Uusimaa 5.0, tulevaisuustarkastelun aikahorisonttina 2050 

VM (2017): Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visio 2030 

Kaupunkitutkimuksen päivät 27.-28.4.2017