Yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnos

337

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli joulukuussa 2016 yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnosta. Suunnitelma tarkastelee jatkosuunnittelun ajoittamisesta ja siinä ohjelmoidaan yleiskaavan suurten aluekokonaisuuksien suunnittelujärjestys ja jatkosuunnittelun ajoitus siten, että se on kytköksissä kaupungin strategiaan ja investointiohjelmaan sekä maankäytön ja liikenteen investointeihin seututasolla. Valtuusto hyväksyy toteuttamisohjelman syyskuussa 2017.

Lisäksi yleiskaavan toteuttamisohjelma tuottaa tietoa infran ja palvelujen suunnittelun tueksi. Yleiskaavan toteuttamisohjelma toimii linkkinä yleiskaavan ja asemakaavan välillä ja luo edellytyksiä sille, että
asemakaavoituksella on mahdollisuus toteuttaa yleiskaavan tavoitteita.

Yleiskaavan toteuttamisohjelman tavoitteena on aikatauluttaa asemakaavoitusta ja liikenteen suunnittelua siten, että kaupungin asemakaavoituksella ja asuntotuotannolla sekä liikenteen kehittämiselle asetetut tavoitteet on mahdollista toteuttaa.

LISÄTIETOJA
Yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnos