Vastaa kyselyyn Maunulanpuron tulevaisuudesta

251

Rakennusvirasto järjestää asukaskyselyn Maunulanpuron tulevaisuudesta. Kyselyllä kartoitetaan toiveita toimenpiteistä, joilla pyritään kohentamaan Maunulanpuron tilaa. Toivomme myös merkintöjä alueista, jotka toivot säilytettävän nykytilassa

Esimerkkinä toteutetusta hankkeesta on hulevesien biosuodatuskenttä, jolla käsitellään entisen Maaliikennekeskuksen alueen hulevedet ennen niiden johtamista Maunulanpuroon.

Kysely on osa rakennusviraston hanketta, jossa selvitetään öljypäästöjen ja hulevesien vaikutusta Maunulanpuron tilaan ja etsitään ratkaisuja haitallisten vaikutusten rajoittamiseksi.

Vastaukset esitellään rakennusviraston ja sidosryhmien välillä pidettävässä kokouksessa myöhemmin vuoden 2017 aikana.

Vastaa kyselyyn tästä linkistä 

projektipäällikkö Päivi Islander, rakennusvirasto
etunimi.sukunimi@hel.fi

suunnittelupäällikkö Milja Vepsäläinen, Vahanen Environment Oy
etunimi.sukunimi@vahanen.com