Pelastakaa purot-tilaisuuden antia

340

Maunula-talossa 13.2. pidetyssä Pelastakaa purot-tilaisuudessa keskusteltiin taimenpurojen öljyntorjunnasta ja ennallistamisesta esimerkkinä Haaga-Maunulanpuro. Yli 60 henkeä saapui kuulemaan tutkijoiden, viranomaisten, vapaaehtoisten ja Pelastuslaitoksen näkemyksiä aiheesta Maunulanpuron marraskuun 2016 öljyvahinkoon liittyen. Tilaisuudessa haettiin myös uutta toimintamallia viranomaisten ja vapaaehtoisten tulevalle joustavammalle keskustelulle ja yhteistyölle öljyvahinkojen rajaamiseksi.

Riikka Veneskoski HY:n Ympäristötieteiden laitokselta valotti ekologisen tiedon käyttöä arvokkaiden pienvesien ennallistamisessa ja öljyntorjunnassa. Hän kuvaili erilaisten öljyvahinkojen vaikutuksia ja vahinkoja ympäristölle ja eläimille sekä mainitsi mahdollisia puhdistusmenetelmiä. Yleistä mielialaa ja seudun arvostustakaan ei vaikutuksena sovi unohtaa. Vaikutuksia on myös vaikea arvioida: pitkäkestoiset vaikutukset havaitaan pitkällä aikavälillä ja puhdistamisen & torjunnan onnistuminen vaikuttaa ympäristön palautumiskykyyn.

Päivi Islander ja Milja Vepsäläinen esittelivät Rakennusviraston selvityksiä Maunulanpurosta. Tilannetta päästön jälkeen selventävät marraskuun lopulla otetut näytteet, jolloin raskaita öljyjä löytyi ojan reunoilta, muttei pohjan näytteistä eikä vedestä. Öljypitoisuudet olivat kaikkiaan aiemmin todetulla tasolla ja lajisto tyypillinen kaupunkipurolle. Kuitenkin pohjaa ja rantoja pöyhimällä tuli esiin vähän öljyä. Öljyvuodot ovat olleet purossa toistuva tapahtuma, joten on epäselvää mistä tapahtumasta löytyvä öljy on peräisin. Öljyntorjunta näyttää onnistuneen kaikkiaan melko hyvin. Uusia näytteitä ja koekalastuksia on vielä luvassa ja puron kunnostamista tarkoitus jatkaa.

Maunulanpuron marraskuisen jäteöljyvuodon poliisitutkinta on vielä kesken, mutta poliisilla on epäilys tekijästä. Esa Nikunen Helsingin Ympäristökeskuksesta toi esiin, että kiinnijäämisen riski olisi tärkeää olla iso, jotta kulloinenkin tekijä joutuisi vastuuseen. Myös Helsingin Pelastuslaitoksen Ville Estlander muistutti siitä, että tunnettu vahingonaiheuttaja on lain mukaan korvausvelvollinen öljyvahingossa.

Tehtiin myös esitys pilotista, jossa Haaga-Maunulanpuro tarjoutuu pilottialueeksi viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyön kehittämisessä Helsingin pienvesien öljyntorjunnassa. Maunulassa puroa onkin yli10 vuotta kunnostettu vapaaehtoisvoimin lähemmäksi luonnontilaa, joten erityisosaamista on. Kaupunginvaltuustossa meni samalla viikolla läpi Thomas Wallgrenin aloite, joka palautti Haaganpuron alajuoksun padon purkamisen KH:n valmisteluun jo tänä vuonna toteutettavaksi, mikä auttaa meritaimenien nousua jokeen jatkossa. Valtuusto kiirehti samalla puron säilyttämisen ja ennallistamisen suunnittelua.