Kaupunkitutkimuksen päivien Call for papers päättyy ma 13.3.

240
Kaupunkitutkimuksen päivät pidetään 27.-28.4.2017 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6). Päivien teemana on Kaupunkien aika. Työryhmien esitelmäehdotusten haku on käynnissä ja se päättyy maanantaina 13.3.2017. Ehdotuksia voi lähettää 12 eri työryhmään.
 
Esitelmien abstraktit (noin 200 sanaa) pyydetään lähettämään suoraan työryhmien puheenjohtajille.
 
Työryhmiin hyväksytään esimerkiksi valmiita tai tekeillä olevia tutkimuksia ja hankkeita, pro gradu -tutkielmia sekä yleisempiä keskustelunavauksia. Järjestävät seurat toivottavat tervetulleiksi nykyisyyttä, historiaa ja tulevaisuutta koskevia esityksiä. Myös tieteen ja taiteen rajoja rikkovat esitykset ovat tervetulleita.
 
Ilmoitus ehdotuksen hyväksymisestä lähetetään esittäjille 21.03.2017 mennessä.
 
Työryhmäkuvaukset ja yhteystiedot:
 
1. Kaupunkia muuttavat lapset ja nuoret, kaupungissa muuttuva lapsuus ja nuoruus / Kirsi Saarikangas, Johanna Lilius ja Veera Moll 
2.Uusi aika, uudet taidot? Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun koulutus murroksessa / Markku Norvasuo ja Hanna Mattila 
3.Paikkojen erityisyys kaupunkiympäristön kehittämisessä / Tuija-Liisa Soininen ja Ari Jokinen 
4.Suurista kertomuksista paikallisiin tekoihin – kaupunkien brändit, kulttuuriympäristöt ja identiteetit / Salla Jokela ja Hannu Linkola
5.Lisää kaupunkia? Kaupunkien täyttöalueet / Matti O. Hannikainen ja Jarmo Saarikivi 
6.Kaupunginosien aika – Mosaiikkimaisen muutoksen ymmärtäminen / Eino Rantala 
7.Muuttuu – ei muutu – muuttuu sittenkin! Urbanisaation monitasoisuus / Helena Leino, Vesa Kanninen ja Kaisa Schmidt-Thomé
8.Oikeus ja eriarvoisuus kaupungissa / Mika Hyötyläinen ja Janne Viitamies 
9.Tulevaisuuden kaupungit – kriisi vai kukoistus? / Panu Lehtovuori, Aleksi Neuvonen 
10.Estetiikka kaupungissa, nyt ja tulevaisuudessa / Arto Haapala ja Raine Mäntysalo 
11.Kaupungin kokemukselliset kerrostumat kaupunkilaisuuden rakentumisessa / Mervi Ilmonen ja Laura Berger 
12.Virtuaalikaupunki – kehittämisen ja kokemisen näkökulmia / Osmo Kuusi ja Marja-Liisa Viherä