Opiskelijat laativat Maunulalle tulevaisuuskarttaa

329

Maunula-Seura on toimeksiantajana Turun yliopiston Demokratian tulevaisuudet – kurssilla, jossa laaditaan tilauksesta asiakkaille tulevaisuuskartat. Maunula-Seura teettää kurssilla analyysin Maunulan 2030. Muita toimeksiantajia ovat Demos-Helsinki, Elinkeinoelämän valtuuskunta – EVA, Kalevi Sorsa-säätiö, Kynnys ry ja Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö – SAK.

Kurssille osallistuu noin 20 kandivaiheen opiskelijaa seitsemältä eri tieteenalalta. Ensimmäisenä kurssipäivänä keskiviikkona 22.3.2017 oli luentoja tulevaisuuden demokratiasta. Maunulalainen Helsingin yliopiston dosentti Emilia Palonen piti esityksen aiheesta Alueellinen demokratia vuonna 2030. Toimeksiannot esitteltiin luentojen jälkeen iltapäivällä. 

Esitysten jälkeen tulevaisuustaulukon kehittäjä Osmo Kuusi piti työskentelyyn virittävän puheenvuoron, jonka jälkeen siirryttiin ryhmätöihin, jossa toimeksiantaja ja opiskelijaryhmä valmistelivat toimeksiannon toteutusta keskustelemalla aiheesta. Keskeinen osa töistä tehdään etäopiskelujakson aikana.

Toimeksiantajille lähetetään viimeistään 27.4.2017 luonnos tulevaisuuskartasta ja niistä halutaan asiakkailta palautteet. Palautteet käsitellään Seilin saaren seminaarissa 4.-5.5. Valmiit työt ovat toimeksiantajien käytettävissä ennen juhannusta.

LISÄTIETOJA
Demokratian tulevaisuudet -kurssi 2017 

Maunula-Seuran toimeksianto opiskelijoille5 MB  

Katso myös Maunula-Seuran Teija Kambin kysymys Maunulan ylipormestarin asukasillassa 9.3.2017  

Saman kysymyksen esittää Timo Kauppinen Demoksen järjestämässä pormestariehdokkaiden tentissä 16.3.2017