124. aluefoorumi: CO2-päästöjen vähentäminen ja kestävä kehitys

437

Maunulan 124. aluefoorumi pidettiin ma 10.4.2017. klo 18-20 Asukastalo Saunabaarilla (Metsäpurontie 25). Aiheena oli CO2-päästöjen vähentäminen ja kestävä kehitys. Miten Maunulassa ja muualla voidaan vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin? Aiheesta alusti Outi Leskelä ympäristöministeriöstä. CO2-päästöjen vähentämistä lähestyttiin pelien ja aiheen pelillistämisen kautta. Tilaisuuden muita esiintyjiä olivat Juha Nurmela ja Jani Päivänen (FCG). Maunulan aluefoorumit ovat kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia.

Juha Nurmela esitteli kotitalouksien mahdollisuuksia vaikuttaa CO2-päästöjen vähentämiseen ja Jani Päivänen kertoi Siltamäen täydenrakentamispelistä.

Pariisin ilmastosopimus tuli voimaan 4.11.2016, kun 55 valtiota oli allekirjoittanut sen. Tilaisuudessa käydään keskustelua Maunulan CO2-päästöjen arvioinnista sekä keinoista vaikuttaa päästöihin infra-, taloyhtiö- ja yksilötasolla. Pariisin sopimuksessa tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu alle kahdessa asteessa. Outi Leskelä esitteli asiaa Maunulan Leijonien kokouksessa 10.1.2017.

Lisäksi tilaisuudessa käytiin keskustelua ”kestävästä kehityksestä” eli ekologisesti, sosiaalisesta ja taloudellisesta kestävyydestä Maunulassa.

Katso tilaisuuden valokuvat!5.62 MB

Voisiko Maunula näyttää mallia muulle maailmalle? Ks. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Katso myös, mitä ilmastosopimuksen täytäntöönpanosta sovittiin Marrakechissa marraskuussa 2016.

pdfJohdantomateriaalia tilaisuuden ohjelmaan 3.24 MB

Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).
Aika: Ma 10.4.2017 klo 18-20

OHJELMA
18.05-18.25 Pariisin sopimus ja CO2-päästöjen vähentäminen paikallisesti/Outi Leskelä, ylitarkastaja, Ympäristöministeriö

18.35-18.55 Kotitalouksien CO2 päästöjen alentaminen – miten temppu tehdään? Juha Nurmela, kulutuksen tutkija, kaiken päästön dosentti

19.05-19.20 KAHVI

19.20-19.40 Siltamäen täydennysrakentamispelin esittely, Jani Päivänen, FCG

LISÄTIETOJA
Mikä on Maunulan aluefoorumi?

Outi Leskelän esitys 10.1.2017

Maunulan CO2-vähentämispelin pohdiskelua 10.1.2017 

Juha Nurmela & Ilmo Mäenpää: Kasvihuonekaasuja yhtä lailla kaupunki- ja maaseututalouksista  

Pelaamalla lisää Siltamäkeä: Nettipeli on uudenlainen tapa ideoida täydennysrakentamista