Oulunkylän seurakunta maksaa jatkossa 20 % Maunulan kirkon vuokrasta

423

Oulunkylän seurakuntaneuvosto päätti 13.3.2017 ilmaista tahtotilasta Maunulan kirkon yhteiskäytöstä ruotsinkielisen Petruksen seurakunnan kanssa siten, että Oulunkylän seurakunnan osuus kirkon käyttömahdollisuudesta ja sisäisestä vuokrasta on 20% alkaen syyskuusta 2017. Lopun 80 % maksaa Petruksen seurakunta, jonka hallintaan Maunulan kirkko siirtyy. Päätös tehdään yhteisellä sopimuksella Petruksen seurakunnan seurakuntaneuvoston kanssa, kun nyt tehdyn kuntokartoituksen jatkotoimista ja aikatauluista on tarkempi tieto.

Toukokuussa 2016 Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti kartoittaa mahdollisuutta luopua yhdestä neljässä käytössä olevista kirkoista (Oulunkylän kirkko, Oulunkylän vanha kirkko, Käpylän kirkko, Maunulan kirkko). Päätöksenteon aikatauluksi kirjattiin 2017-2018.

Haagan seurakunnan luovuttua Hakavuoren kirkosta kesällä 2016 Petruksen seurakunta etsi uusia toimitiloja.

Syyskuussa 2016 Oulunkylän seurakuntaneuvosto käsitteli ehdotuksen Maunulan kirkon yhteiskäytöstä Petruksen kanssa. Tämä ratkaisisi Petruksen tilaongelman, jättäisi Oulunkylän seurakunnalle mahdollisuuden toimitilaan Maunulassa tarjoten kuitenkin säästömahdollisuuden tilakuluissa (säästö vuositasolla noin 50 000 euroa / tilavuokra ja noin 50 000 euroa / kirkonpalveluskunnan palkkakulut).

Etenemisaikataulun mukaisesti kirkkoherrat (Björk, Heltelä, Kosonen) ja kiinteistöjohtaja Kai Heinonen tapasivat lokakuussa 2016. Oulunkylän seurakunta oli asettanut yhteiskäytön edellytykseksi sen, että Oulunkylän kirkon perusremontin toteutumisesta lähivuosina saadaan takeen. Oulunkylän kirkon peruskorjaus lisättiin yhtymän investointilistalle, joka hyväksyttiin yhteisessä kirkkovaltuustossa joulukuussa 2016. Maunulan kirkon pintaremonttiin budjetointiin 300 000 euroa, ja yhteiskäyttö oli tarkoitus aloittaa syksyllä 2017.

Helmikuun 2017 lopulla valmistui Maunulan kirkosta tehty kuntokartoitus, jonka Petrus oli pyytänyt tehtäväksi ennen lopullisia päätöksiä. Kuntokartoituksen pohjalta päätettiin (Björk, Heltelä, Kosonen Heinonen 6.3.2017), että kiinteistötoimisto pyytää lisäselvityksiä ja tekee näiden pohjalta remontin kustannus- ja toteutusaikataulun. Tavoitteena on, että tämä on selvillä kuluvan kevään aikana ja remontti toteutuu mahdollisesti ensi syksynä. Yhteiskäyttö alkaisi edelleen syksystä 2017.

Maaliskuun kokouksessa päätettiin, että varsinainen päätös yhteiskäytön aikataulusta ja yksityiskohdista tehdään, kun remontin kokonaiskuva on selvä. Näin ollen asia tullee seurakuntaneuvoston käsiteltäväksi myöhemmin keväällä.

LISÄTIETOJA

Oulunkylän seurakuntaneuvoston kokous 13.3.2017  

Uutinen 11.11.2016: Oulunkylän seurakunta luopuu Maunulan kirkosta