Vaikuta Helsingin tulevaisuuden ja ilmoittaudu skenaarioiden jalostamiseen

270

Helsingin kaupunki valmistelee seuraavaksi neljäksi vuodeksi uutta kaupunkistrategiaansa, kaupungin tulevaisuuden suuntaviivoja. Kaupunkilaiset kutsutaan mukaan osallistumaan kehitystyöhön. Kerro kantasi -palvelussa on kysely avoinna 13.4.–5.5.2017. Ilmoittaudu Tulevaisuuden Helsinki -verkkoaivoriiheen. Ilmoittautuminen Skenaarioiden jalostamiseen on 13.–19.4.2017.

Kaupungin tulevan kehityksen mahdollisuuksista on luotu neljä eri Helsingin tulevaisuuden skenaariota, joiden avulla voidaan hahmottaa kaupunkiin vaikuttavia muutosvoimia.

Vuorovaikutuksen tarkoituksena on koota kaupunkilaisten ja muiden osallistujien näkemyksiä tulevaisuuden Helsingistä. Vuorovaikutus on tarkoitettu kaikille Helsingissä asuville tai työskenteleville sekä muille kaupungin palveluita käyttäville.

Tulevaisuuden Helsingin rakentamiseen voi osallistua neljällä tavalla:

1) Kerro kantasi -palvelussa on kysely avoinna 13.4.–5.5.2017
Vaihtoehtoisten skenaarioiden kommentointi. Kevyt ja nopea kysely. Kerro Kantasi -kyselyyn

2) Tulevaisuuden Helsinki -verkkoaivoriiheessä, ilmoittautuminen 13.–19.4.2017 Skenaarioiden jalostaminen kahden viikon aikana. Verkkoaivoriihi kestää 24.4.–5.5. ja edellyttää aktiivista osallistumista useampana päivänä.
Ilmoittautuminen verkkoaivoriiheen.

3) Osallistu kyselyyn paperisella lomakkeella kirjastoissa. Kyselyssä on Kerro kantasi -palvelun kysymykset paperilla niille, jotka eivät halua osallistua netissä. Kysely kirjastoissa toteutetaan 24.4. – 5.5.2017. (Kirjasto 10, Käpylä, Maunula, Oulunkylä, Töölö, Kontula, Malmi, Kallio, Pohjois-Haaga, Herttoniemi, Itäkeskus ja Vuosaari).

4) Osallistu asukasiltaan tiistaina 2.5.2017 klo 17.30 kaupungintalon juhlasalissa, Pohjoisesplanadi 11–13. Tilaisuudessa kerrotaan kaupunkistrategiatyöstä. Paikalla on kansliapäällikkö Sami Sarvilinna sekä toimialajohtajia.

Helsingin uudelle kaupunginvaltuustolle valmistellaan tietopaketti kaupungin toimintaympäristöstä ja luonnos kaupunkistrategiastastrategiatyöskentelyä varten Myös vuorovaikutuksen tuloksista raportoidaan kaupunginvaltuustolle.

Lue lisää
hel.fi/kaupunkistrategia